Světový den stěhovavých ptáků - 2. víkend v květnu

Světový den stěhovavých ptáků World Migratory Bird Day se slaví 2. květnový víkend od roku 2006.

Světový den stěhovavých ptáků si klade za cíl zvýšit povědomí o člověkem způsobených překážkách, které stojí stěhovavým ptákům v jejich cestě a upozornit na množství celosvětově ohrožených migrantů, mezi nimiž je mnoho druhů na pokraji vyhynutí.

Ohromující počet 1227 (12,4%) všech 9865 žijících druhů ptáků je v současnosti klasifikováno jako celosvětově ohrožené a 192 z nich patří mezi kriticky ohrožené (Červený seznam IUCN), tzn. že jim hrozí extrémně vysoké riziko vyhynutí.

Odhadem 19 % všech ptáků a přibližně 30% kriticky ohrožených druhů je stěhovavých a pravidelně putuje mezi hnízdišti a zimovišti.

Mezi celosvětově ohrožené stěhovavé ptáky může brzy patřit i český Pták roku 2010 - kukačka obecná, migrující mezi Evropou a Afrikou. Ačkoli ještě běžný pták, v posledních dvaceti letech v celé Evropě ubývá a my stále nevíme proč. Je na vině špatné hospodaření v zemědělské krajině? Nebo se zhoršily podmínky na zimovišti? Kukačka tak je názornou ukázkou, že ochrana (a záchrana) řady druhů se neobejde bez spolupráce v tom nejširším měřítku, často i na poli mezinárodním.

Světový den stěhovavých ptáků má za cíl také upozornit na roli ptáků coby indikátorů, které jasně ukazují zničující dopad současného způsobu života na biologickou rozmanitost planety.
Ptáci jsou totiž velmi důležitým indikátorem stavu biodiverzity a biologického zdraví jimi obývaného ekosystému. Pokud se ptačí druh stane ohrožený vyhynutím, je to často jasná známka toho, že se podmínky jeho přirozeného prostředí velmi změnily, což může negativně ovlivnit i další druhy.

Zdroj: http://www.birdlife.cz/index.php

Další informace:
http://www.birdlife.cz/index.php?a=cat.78
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1927Vytvořeno 8.2.2011 11:27:33 | přečteno 4240x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load