Světový den Tibetu - 6. červenec

Dne 6. července se slaví Světový den Tibetu (World Tibet Day), který v roce 1997 poprvé vyhlásil Dalajláma, Tendzin Choegyal a Richard Rosenkranz v Chicagu. Za připomenutí stojí povstání Tibetského lidu proti čínským okupantům a potlačování lidských práv v Zemi sněhu - Tibetu. Světový den chce tak upozornit na porušování lidských práv v Tibetu. 

Amnesty International ČR neusiluje o nezávislost Tibetu, ale cílem organizace je výhradně dodržování lidských práv,  svoboda vyznání, projevu a sdružování zůstává v Tibetu zásadně omezena. Mnozí lidé jsou uvězněni jen proto, že chtěli pokojně uplatnit svá lidská práva. Podobně jako v dalších částech Číny, i zde dochází k svévolnému zatýkání, nespravedlivým procesům a mučení ve věznicích. Právo na vzdělání je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která je v platnosti již 60 let. Přesto dodnes nemá více než 100 milionů dětí na celém světě, mezi ně patří i Tibet, přístup ke vzdělání. Dále má Světový den upozornit na problém násilí na ženách a boj proti teroru. 

Tibet se nachází v Himalájích, průměrná nadmořska výška je tam 4500 metrů. V minulosti byl Tibet samostatným nezávislým státem, měl rozlohu přibližně 2,5 milionů kilometrů čtverečních. Od roku 1950 je okupován Čínou. Před okupací se skládal z provincií Amdo, Kham a ü-Cang. Dnešní takzvaná Tibetská autonomní oblast zabírá asi polovinu historického Tibetu, v podstatě jde jen o bývalou provincii ü-Cang a část Khamu. Druhá polovina území byla připojena k sousedním čínským provinciím S'-čchuan, Jün-nan, Kan-su a Čching-chaj. 

Také se připomíná Světový Den Tibetu, při jehož příležitosti vyjadřujeme solidaritu s těmi, kterým jsou upírána lidská práva.
V Tibetu žijí Tibeťané, kteří mluví Tibetským jazykem. Čína pod vedením Komunistické strany dlouhodobě a systematicky potlačuje tradiční  Tibetskou kulturu. Tibetské etnikum na okupovaných územích je nahrazováno Číňany. Přibližně 130 000 Tibeťanů žije v exilu, z  toho 100 000 v Indii, 20 000 v Nepálu a dalších 10 000 roztroušeně v mnoha zemích Asie, Evropy a Ameriky. Několik Tibeťanů žije i v ČR. Tibetská exilová vláda v čele s Dalajlámou usilovala ve druhé polovině 20. století o obnovení nezávislosti Tibetského státu. Později musela své požadavky s ohledem na reálnou politickou situaci přehodnotit. V současné době je ochotna přistoupit i na autonomii. Čínská lidová republika však všechny návrhy tibetské exilové vlády striktně odmítá.

Při příležitosti Světového dne Tibetu můžete pomoct Tibeťanům, klášterům a lidem v Ladaku. Obrátit se můžete na několik organizací u nás. Mezi ně patří i občanské sdružení M.O.S.T. Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo oficiálně v roce 2004 v Ostravě. Původním důvodem byl vzrůstající zájem veřejnosti o podporu Tibetu. Ovšem od roku  2006 se činnost sdružení zaměřuje stále více také na pomoc Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii, na pomoc malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích. 

Oficiální stránky World Tibet Day

Vytvořeno 4.7.2012 13:53:22 | přečteno 3895x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load