Questing.cz

Fanoušci questů nebo-li tzv. hledaček mají konečně možnost najít všechny informace na jednom místě. Společnost Actaea pro ně totiž ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou LabyrinthPro připravila nový webový portál www.questing.cz.

„Na webovém portálu najdou nyní fanoušci celkem 13 hledaček, které vznikly během posledních dvou let. Najdou zde všechny informace, které potřebují k tomu, aby nakonec questy úspěšně splnili,“ říká předsedkyně občanského sdružení Actaea Kateřina Kočí.Webové stránky Questing.cz jsou vůbec prvním českým portálem, který se fenoménu questů hlouběji věnuje. Zájemci na nich mohou vyhledávat questy podle turistických oblastí i podle jejich názvů, dozví se zde, co vlastně hledačky jsou, jak s nimi pracovat i jak vytvořit novou hledačku.

„Samotný questing je hra připomínající českou honbu za pokladem nebo tzv. šipkovanou a jeho smyslem je představit zábavnou formou přírodní i kulturní bohatství dané lokality,“ vysvětluje Kočí. Každý quest se skládá z dílčích úkolů na trase, která končí objevením pokladu. „Na webu si můžete ke každé hledačce stáhnout mapu a popis hledačky i s dílčími úkoly. Když se vám podaří úspěšně absolvovat všechny úkoly podél trasy, získáte znění tajenky, která vás nakonec dovede k podkladu.“ Poklad je pak obdobný jako u geocachingu – obsahuje většinou drobnosti, které lze vyměnit, a také razítko, které si návštěvník orazí do své knihy či sešitu. „Nechybí tu samozřejmě ani návštěvní kniha, do které se může zapsat každý, kdo vyluští tajenku a k pokladu se dostane.“

Systém questingu vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je i vlastníkem příslušné obchodní známky. „U nás je questing teprve na vzestupu, ale například ve Skotsku a Anglii má tradici již 150 let,“ říká Kateřina Kočí.

Podle Blaženy Huškové, odbornice na téma interpretace místního dědictví, je questing výborným nástrojem i pro zapojování veřejnosti. „Na tvorbě hledaček se mohou podílet například školy, místní spolky, občanská sdružení a další místní instituce. Nejdříve se však musí důkladně seznámit s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím, aby pak mohli vytvářet kreativní a vtipné questy.“

Součástí projektů organizace Actaea týkajících se questingu, které podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Nadace OKD, je i organizace seminářů a pracovních setkání ve vybraných CHKO nebo překlad publikace, která se questům věnuje.

Další informace najdete na www.questing.cz

Kontakt:
Kateřina Kočí
předsedkyně o.s. Actaea
e-mail
kocikaterina@gmail.com, tel. 777 044 758


Další odkazy:
Informace o Questech na stránkách organizace Vital Communities: www.vitalcommunities.org/valleyquest/questdir.cfm

Ukázkové questy:
Lapkové z Drakova – ke stažení v pdf
Skrytá tvář Muny – ke stažení v pdf
S Karlem Egonem nahoru a dolů – ke stažení v pdf
Hledačka skřítka z Vysoké hory, která se obzvláště zlatem zabývá – ke stažení v pdf
Odolejte přesile – ke stažení v pdf

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

 Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi!

 www.nadacepartnerstvi.cz

Posláním občanského sdružení Actaea je uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírodního a kulturního dědictví, ochrany krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou.

 www.actaea.cz

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

 

V okolí Lidových sadů vznikl první liberecký quest!

Díky několika nadšeným  lidem spolupracujících s DIVIZNOU - Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec vznikl v průběhu září 2013 první quest, který si mohou návštěvníci i obyvatelé města Liberec projít již od 1.11.2013. (neoficiálně již od 12. října 2013).

14.10.2013 16:21:43 | přečteno 1417x | Lenka Rychtaříková | Celý článek
 
Vytvořeno 25.2.2014 9:55:24 | přečteno 3886x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load