Značka spolehlivosti

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí.

Více informací na http://www.znackaspolehlivosti.cz/.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

AVPO ČR od roku 2010 zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které musí splnit podmínky pro členství – zveřejnit o sobě údaje v databázi členů přesahující rámec současných zákonů. Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. V současnosti má 90 členů. AVPO ČR je průkopníkem zavádění samoregulačních mechanizmů v českém neziskovém sektoru – aktuálně pracuje na uvedení značky spolehlivosti na český trh, jejíž přínosem bude jak posílení důvěry firemních a individuálních dárců, tak profesionalizace veřejně prospěšných organizací. AVPO ČR je klíčovým hráčem při tvorbě legislativy pro neziskový sektor, je partnerem pro jednání s institucemi státní správy a samosprávy. Prezident asociace je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. AVPO ČR je členem domácích i zahraničních sítí – je aktivním členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace nestátní neziskových organizací ČR, mezinárodního výboru ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) a ENNA (Evropská síť národních střešních neziskových organizací). Více na: http://www.avpo.cz/.

Kontakt:
Alena Sladká
projektová manažerka a ředitelka značky spolehlivosti
mobil: +420 734 825 211
sladka@avpo.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1


 

Vytvořeno 12.5.2015 16:00:17 | přečteno 2647x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load