1. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 10.2.06

Přítomni: Ing. Tomáš Komrzý, Monika Drábová, J.A. Vencová, Ing. David Kavan, Petra Drápalíková,
Bc.Petra Zíková Dana Hariková, Gábina Šťastná, Ing. Ivana Hancvenclová, Simona Jašová,
Petr Peuker, Mrg. Jiří Stránský, Bc. Martin Vosecký, Petra Sýbová, Marta Knauerová, Ing Pavel Pešat
Omluveni: Jana Marková

Program:

  1. Schválení programu
  2. Seznámení se s partnerskými středisky a jejich pracovníky
  3. Informace o historii a náplni projektu
  4. Schvalování struktury webového portálu
  5. Dohodnutí programu na výuku PC s P. Pešátem
  6. Projednání rozpočtu
  7. Provozní doba poraden
  8. Technika
  9. Projednání nákupu mob. Telefonů
  10. Další dotazy k projektu

Zasedání začalo v 8:30 a řídil jej Ing. Tomáš Komrzý

1. Schválení programu

Program byl jednomyslně schválen.

2. Seznámení se s partnerskými středisky a jejich pracovníky

Ujasněny funkce a pravomoci partnerských pracovníků

3. Informace o historii a náplni projektu

Ing. Tomáš Komrzý informoval o počátcích a historii konání k získání peněz z evropského sociálního fondu v II. výzvě na projekt Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje.

4. Schvalování struktury webového portálu

J.A. Vencová seznámila účastníky s předběžnou strukturou webového portálu www.ekovýchovalk.cz, která byla schválena. Účastníci se zavázali poslat materiály (fotografie atd.) k doplnění finální podoby. Účastníci se též shodli na společných e-mailových adresách ve formátu jméno@ekovychovalk.cz a na podobě názvu loga projektu ORSEJ, který zní Síť ekoporaden Libereckého kraje.

5. Dohodnutí programu na výuku PC s P. Pešátem

V úvodu P. Pešat vyzkoušel úroveň znalostí účastníků a poté navrhl program na první výukovou hodinu, která se uskuteční v úterý dne 14. února 2006.

6. Projednání rozpočtu

Ing. Tomáš Komrzý a Monika Drábová osvětlili rozdělení položek v rozpočtu a jejich přesné využití. Účastníci pokládali upřesňující dotazy. Jednotlivým partnerům budou zaslány platné normy týkající se diet.

7. Provozní doba poraden

Provozní doba poraden byla stanovena následovně:

PO, ST 8:00 - 17:00 hod
ÚT 9:00 - 11:00 hod

8. Technika

Upřesnění nákupu techniky nutné pro provoz a činnost poraden. Jednotlivým partnerům budou do příští schůzky vypracována konta, v kterých bude uvedena výše vyčerpaných nákladů na nákup techniky.

9. Projednání nákupu mobilních telefonů

Byl vybrán jeden z partnerů, který zakoupí mobilní telefony pro sebe a ostatních 7 partnerů. Jednomyslně byl schválen Radek Hromádka za Suchopýr o.p.s.. Jednomyslně byl taktéž schválen operátor - Vodafone a značka přístroje - Sony Ericsson.

10. Další dotazy k projektu

Účastníci se dotazovali na organizační věci, které zodpověděli koordinátorky a ing. Komrzý. Byl schválen další termín schůzky řídícího a realizačního týmu, která byla stanovena na čtvrtek 23.2.2006 od 9:00 hod. Místo bude ještě upřesněno.

Zasedání skončilo v 14:40

J.A. Vencová

Ing. Tomáš Komrzý

vyhotovil

schválil

Vytvořeno 2.5.2006 13:28:30 | přečteno 876x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load