3. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 14.3.06

Přítomni: Ing. Tomáš Komrzý, Monika Drábová, J.A. Vencová, Jiří Stránský, Martin Vosecký, Ing. David
Kavan, Petra Drápalíková, Dana Hariková, Jana Marková, Simona Jašová, Ing. Marta Knauerová,
Mgr. Alena Hlídková, Petra Zíková, Gábina Šťastná, Ing. Ivana Hancvenclová, Romana Cermanová,


Omluveni: Petra Sýbová, Petr Peuker, Ilona Jelínková


Program:

  1. Schválení programu
  2. Akce s dobrovolníky
  3. Kampaně
  4. Identita - vizitky, publicita
  5. Indikátory
  6. Eko-dny
  7. Den Země
  8. Výkazy
  9. Technika

Zasedání začalo v 9:00 a řídila jej Monika Drábová

1. Schválení programu

Program byl jednomyslně schválen.

2. Akce s dobrovolníky

V termínu 28. - 30. 4. 2006 by se měl konat modelový víkend v Suchopýru v Oldřichově v Hájích se zaměřením na vysvětlení a názornou ukázku práce s dobrovolníky. Součástí by měl být 4-5h seminář s lektory, kteří jsou ještě v jednání. Předpoklad: Hestie. Podrobnější informace budou průběžně dodávány všem partnerům.

3. Kampaně

Po předběžné dohodě se uskuteční jedna celokrajská kampaň zaměřená na povědomí při ochraně handicapovaných živočichů z volné přírody. Koordinaci nad touto kampaní převezme DDM Vikýř. Každý partner se pak druhou kampaní v roce zaměří na problémy svého regionu Př: „ Jak znáte svůj region“. Případné návrhy jsou povinni konzultovat s koordinátorem EVVO.

Partnerů byla taktéž navržena možnost se účastnit na projektu Kompostování na školních zahradách.

4. Identita - vizitky, publicita

Vizitky se po získání všech kontaktních údajů dají vyrobit hromadně. Vlaječky, které by měli být dodány tento týden budou distribuovány v nejbližším možném termínu.
Identifikační cedule na hlavní dveře poraden se zhotoví hromadně ve formátu A4. Mělo by to být na trvanlivém podkladě s UV filtry proti blednutí.

5. Indikátory

Stále nebyly dodány podklady z MŽP a proto se tento bod přesouvá na další schůzku.

6. Eko-dny

Partneři jsou povinni oddělovat akce financované z projektu ORSEJ a ze státního fondu.
Suchopýr se nabídl zajistit lektory pro ostatní partnery z projektu na Eko-dny. Potřebu zajištění je však partner povinen dát vědět nejpozději měsíc před akcí. Pro jednodušší orientaci v možnostech lektorování Suchopýr dodá seznam lektorů a jejich specializace.
Tiskové zprávy k Eko-dnům se budou do tisku dávat prostřednictvím tiskového oddělení Krajského úřadu. První zveřejnění bude v měsíčníku Liberecký kraj. Kopie těchto tiskových zpráv bude mailem poskytnuta každému partnerovi k nabídnutí do lokálních medií.

7. Dny Země

Dny Země se uskuteční v termínu 21.4. v Jablonci n. N. a 22. 4. v Oldřichově v Hájích, v Tanvaldu, ve Stráži p. R., ve Cvikově, v České Lípě, v SEV Český ráj a ve Společnosti pro Jizerské hory.
Tisková zpráva bude uveřejněna hromadně přes tiskové oddělení Krajského úřadu. Partneři jsou povinni dodat do 17.3.2006 dvě věty k akcím konaným v rámci Dne Země Ing. Komrzýmu.

8. Výkazy

Partnerské smlouvy budou dodány koncem března nejpozději v dubnu. Přesný termín závisí na dodání podkladů z MŽP.
Partneři jsou povinni dokládat všechny požadované výkazy jednou měsíčně, nejdříve elektronickou formou prvního dne následujícího měsíce a poté fyzicky předat na nejbližší schůzce řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ.

9. Technika

Všem partnerům byla dodána objednaná technika v termínu.
Při nákupu fotoaparátů došlo po druhé odborné konzultaci ke změně typu z Niconu na typ Sony Cyber shot W5. Hromadnou objednávku zajistí už dříve domluvený partner Spol. pro Jizerské hory.
Darovací smlouvy a převody vlastnických práv budou předány po termínu nejbližšího zasedání rady, tedy 21.3.

Zasedání skončilo v 12:30

J.A. Vencová

Ing. Tomáš Komrzý

vyhotovil

schválil

Vytvořeno 2.5.2006 13:44:30 | přečteno 752x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load