4. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 12.4.06

Přítomni: Ing. Tomáš Komrzý, Monika Drábová, J.A. Vencová, Jiří Stránský, Martin Vosecký, Ing. David
Kavan, Petra Drápalíková, Dana Hariková, Jana Marková, Simona Jašová, PhDr. Jan Činčera,
Mgr. Alena Hlídková, Petra Zíková, Gábina Šťastná, Ing. Ivana Hancvenclová, Ing. Marta Knauerová,
Mgr. Yveta Svobodová, Petra Sýbová,

Program:

  1. Schválení programu
  2. Prezentace firmy Eko-kom
  3. Hodnocení vzdělávání
  4. Ukázka základní prezentace o projektu ORSEJ
  5. Publicita - webový portál
  6. Organizační záležitosti a účtování
  7. Úkoly

Zasedání začalo v 14:00 a řídila jej Monika Drábová

1. Schválení programu

Program byl jednomyslně schválen.

2. Prezentace firmy Eko-kom

Pan Ing. Martin Holubec představil strategii firmy Eko-kom. Byla dohodnuta spolupráce se všemi ekoporadnami v projektu ORSEJ.

3. Hodnocení vzdělávání

Pan PhDr. Jan Činčera zhodnotil dosavadní průběh vzdělávání pracovníků ekoporaden ORSEJ. Připojil i údaje o účasti veřejnosti na těchto seminářích. Pro její rozšíření se zajistí propagace opětovným obesíláním organizací o kurzech, které ještě proběhnou.

Byla také vyjádřena nespokojenost s učebnou ANNOLKu v ulici U Nisy 6, Liberec. Po všeobecném hlasování bylo dohodnuto následující: semináře v těchto prostorech budou provozovány do ukončení jarní části vzdělávání a podzimní část bude zajištěna v prostorách Technické univerzity (budova K).

Podzimní část vzdělávání začne od poloviny října.

4. Ukázka základní prezentace o projektu ORSEJ

Monika Drábová představila univerzální prezentaci o projektu ORSEJ, která bude zaslána partnerům e-mailem. Ti ji mohou využít na svých akcích, kde projekt představují.

5. Publicita

Tento čtvrtek bude zahájena propagace webového portálu www.ekovychovalk.cz. Partneři již mají své e-mailové adresy ve formátu jméno.příjmení@ekovychovalk.cz. V nejbližším možném termínu bude vydán letáček o projektu ORSEJ. Nechají se vyrobit vizitky a vývěsní cedule na dveře.

DDM Vikýř navrhl utvořit na webových stránkách registr dobrovolníků. Tento krok bude ještě projednán s koordinátorem EVVO a uskutečněn v následujících týdnech.

6. Organizační záležitosti a účtování

Partneři se dotazovali na nejasnosti v účtování a lhůtách pro dodávání podkladů pro monitorovací zprávu. Vše bylo vyjasněno.

7. Úkoly

a) PhDr. Jan Činčera se zavázal zajistit propagaci seminářů opětovným obesláním organizací
b) PhDr. Jan Činčera se zavázal, že pí. Jelínková již několikrát slibovanou soupisku dokladů za únor a již i za březen dodá do pátku 14. dubna 2006
c) Paní Ilona Špálová bude J.A.Vencovou požádána o návrh letáčku pro propagaci celého projektu ORSEJ
d) Všichni partneři se zavázali, že všechny změny v rozpočtu budou předem schváleny od koordinátora projektu. Bude též uvedeno, z které kapitoly tento přesun chtějí uskutečnit. Pokud tak neučiní, budou tyto výdaje vyřazeny z účtování.
e) Partneři budou všechny výdaje týkající se Ekodnů označovat v soupisce dokladů zeleně.
f) Partnerské a darovací smlouvy budou poslány e-mailem každému partneru. Partneři nechají smlouvy podepsat a ve čtyřech vyhotoveních zašlou na Krajský úřad Libereckého kraje.
g) Každý partner se má podívat na webový portál www. olomoucko.cz/slunakov pro inspiraci

Zasedání skončilo v 17:00

J.A. Vencová

Ing. Tomáš Komrzý

vyhotovil

schválil

Vytvořeno 2.5.2006 13:44:09 | přečteno 869x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load