6. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 21.8. 2006

přítomni: Monika Musilová, Tomáš Komrzý, Jana Alexandra Vencová, Petra Drápalíková, Marika Pavienská, Simona Čejpová, Jana Šmidrkalová, Jiří Stránský, David Kavan, Vít Preissler, Alena Hlídková

Omluveni: Gábina Šťastná, Marta Knauerová

Program:

1, Uvedení nových pracovníků

2, Čerpání rozpočtu

3, Vykazování dokladů

4, Kontrola indikátorů

5. Kampaně

6.Exkluzivita poraden

7. Společné akce a plán akcí

8. Dobrovolnictví


1.
Uvedení nových pracovníků


Všichni se navzájem seznámili, uvedli své zkušenosti z předchozích zaměstnání.


2. Čerpání rozpočtu


Do června bylo vyúčtováno 4. 408 tis. Kč.

Byly porovnány rozpočty individuální vyhotoveny koordinátorem projektu a rozpočty, které si střediska tvořili sami.

Více čerpat prostředky na lektory. Peníze nevyčerpané za personální změny bude použita na dohody o pracovní činnosti pro lektory.

Kapitola 3. - placení za provoz kopírky bude nově fakturováno čtvrtletně.

Kapitola 4. - internet musí být účtován v položce internet a ne v telefonech.

Kapitola 5. - vydávání publikací bude čerpáno podle potřeb ne rozděleně na každého partnera. Každý kdo nečerpá tuto položku bude jeho část dočerpána jiným partnerem podle potřeby.

Partneři si pojistí všechen majetek zřízen v rámci projektu do 30.září 2006. Pomoc získají od Petry Drápalíkové.

Koordinátor zašle webovou stránku na novou monitorovací zprávu.

Zaslána byla další větší platba po 2 MZ. Partneři zatím nezaznamenali žádný pohyb na účtu a tak je potřeba po skončení výjezdního zasedání zkontrolovat zda-li došla.


3. Vykazování dokladů

Nové výkazy pracovní náplně musí být podepsány a ve dvou vyhotoveních. Účetní soupisky se posílají v MZ, musí být podepsány.


4. Plnění indikátorů

Projednávání jednotlivých indikátorů. Zhodnocení.

Anketa na 500 až 600 lidí pro kampaň.

Vyhotovení osvědčení pro kurzy.

Minimální počet akcí v projektu neznamená, že se jich nebude dělat více.

2 akce měsíčně je málo.

2.12. Počet vytvořených inovovaných produktů. (vystřihovánky…)

Pokud budou partneři vytvářet nějaké pomůcky či produkty, všichni dodají, aby to mohli použít i ostatní.

Začlenění velkých akcí do indikátorů


5. Kampaně


Anketa - dotazníky i elektronicky

Elektronické dotazníky nebudou tištěny, budou pouze vyhodnocovány a uloženy v elektronické podobě.

Společnost pro Jizerské hory - elektronické dotazníky - inspirace

Vikýř - kampaň zdravá výživa

SEV Český ráj - putovní výstava o geoparku

DDM NMPS - od ledna do června - děti třídí odpad, včelařské přednášky, výroba svíček z včelího vosku

VMG - databáze černých skládek, netopýři pozastaveni, mizející rostliny Libereckého kraje

Společnost pro Lužické hory - bude projednáno


6. Exkluzivita poraden


zhodnocení s partnery

předávat si zkušenosti - anketní lístky…..

propagace v krajských novinách

spolupráce se ZOO Liberec


7. Společné akce a plány akcí

2 společné akce

Den zvířat - společná akce

Vánoce

inspirace na aktivity na Vánoce - Kouzlo zapomenutých řemesel - inspirace pro partnery na vánoční akce - dodá partnerům ing. Komrzý


8. Dobrovolnictví

Propagace akcí Suchopýra v ekoporadnách ORSEJ

Suchopýr zajistí práci - v poradnách by měl probíhat nábor, účastníky si pak vykážou jednotlivé poradny ORSEJE


9. Technické informace o webových stránkách

zpráva z akce - nedělají všichni

popisovat fotografie

pokud není prezenční listina - dát do textu, či poslat fotografii z akce


10. Propagace v místním tisku


SJH, SEV Český ráj, VMG - propagují v novinách, Vikýř - Jablonecký deník, rádio

DDM NMPS - městské noviny, posílat v kopii, oslovení Frýdlantské noviny

oslovit místní rádia, tisk

Vytvořeno 24.10.2006 8:47:39 | přečteno 771x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load