7. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 1.12. 2006

Přítomni: Ing. David Kavan, Mgr. Jiří Stránský, Jana Šmidrkalová, Alexandra Vencová, Bc. Monika Musilová, Dana Hariková, Mgr. Alena Hlídková, Ing. Tomáš Komrzy, Petra Drápalíková, Ing. Marta Knauerová, Gábina Šťastná, Simona Jašová, Lukáš Bílek, Marika Pavienská, Simona Čejpová, Vít Preisler

Program jednání:

 • Úvod - kontrola splnění úkolů
  • Věcná část:
   • Kampaně
   • Plán činnosti na rok 2007 (ekodny, krajský kalendář, akce, programy, dobrovolnictví …
   • Produkty (publikace a informační materiály z ORSEJE pro rok 2007)
  • Finanční část:
   • Vykazování výdajů
   • Vzdělávání

1. Úvod - kontrola splnění úkolů

Úkoly stanovené na poslední schůzce byly splněny

2. Kampaně

Rok 2006

Společná kampaň
Handicapovaní živočichové
Všichni navrhují, co v rámci tohoto tématu zorganizují
Návrhy:
SEV - Český ráj - Libštát

Úkol č. 1. - do 15. 12. - zaslat sl. Vencové návrhy

Rok 2006
Jednotlivé poradny
ROROŠ - Papír odpadový
Vikýř - Jíst s Rozumem aneb Možnosti tu jsou…. (zpracování v lednu)
Maják - Strom přání (zpracování v lednu)
SEV - Geopark (i příští rok)
SLH - individuální domluva (domluví se s sl. Vencovou)
VMG - černé skládky, způsob medializace?

Úkol č. 2 - do 5. 12. - zaslat koncepci kampaně sl. Vencové

Rok 2007

Návrhy
SJH - Biopotraviny, Alternativní zdroje energie?, Šetrný cestovní ruch?
ROROŠ - Biopotraviny, Chráněné rostliny na Frýdlantsku, Památné stromy?
Vikýř - Stromy (Od kořenů ke koruně), Ekozemědělství
Spojit se se SEV - návštěva parku, Suchopýr - sázení - spojit vše dohromady
Biopotraviny
Návštěva farem, Wlach (doporučení na konzultace)
Maják - Šetrná domácnost
SEV - Geopark'
VMG
Ochrana půdního fondu

Úkol č. 3 - do 6. ledna - zaslat sl. Vencové koncepci kampaní pro rok 2007

Anketa - minimální počet účastníků 500

3. Plán činnosti pro rok 2007

Maják - řemesla proložit jinými tématy
Sl. Vencová zašle formulář na plán akcí - vyplnit jen velice stručně

Úkol č. 4 - ke každé akci napsat ekovýchovný cíl

Pokyny:
Vytvořit produkt na většinu akcí.
Prezenční listina - dodržovat podmínky pro ochranu osobních údajů
Vizuální identita - všichni prezentují ESF
Řídit se metodickým listem, který je na intranetu

Úkol č. 5 - do 15. 12. - zaslat sl. Vencové rozvržení aktivit

(lze doplnit i během období)

Akce

EKODNY
VMG - Den zvířat, Den Země
ROROŠ - Den Země
Suchopýr - Den zvířat, Den Země, Den strom
SJH - nelze
Vikýř - Den Země
SLH - Den stromů

Společná témata:
Den zvířat
Den stromů
Den Země

Kalendář - větší akce hodící se do kalendáře - termín, místo konání, přibližný program, do

Úkol č. 6: zaslat do konce roku by bylo optimální

SEV - 2 ekodny

EKODNY

Možnost prezentovat na ekodnech i ostatní poradny (účast poraden na ostatních ekodnech)

Úkol č. 7: Ekodny - uzávěrka začátkem ledna

Dobrovolnictví
Kontakt na akcích
Kontaktovat organizace, které by se mohly účastnit ve své mimoškolní činnosti

Úkol č. 8: Více propagovat dobrovolnické akce

4. Produkty

Návrhy čerpání kapitoly 5.1.1. Publikace, školící materiály, manuály a 5.1.2. Informační materiály k projektu:

VMG - výuková tabule (2tabule), výuková zahrada (popisné cedule) - průvodce bylinnou zahradou, cedule, že se jedná o výukovou zahradu
Ekologické záložky 5 druhů savci
Ekologické kvarteto
Informační materiály
Ochrana ježků
Zmije obecná

ROROŠ
Brožura - chráněné rostliny, památné stromy
Naučná stezka - ceduleSLH
A4 - složená - ohrožení dravci
Tipy na výlet
Památné stromy
Naučná stezka - cedule

Maják
Památné stromy

Vikýř

Skládačky - Zahrady a parky
Informační brožura - handicapovaná zvířata

SJH

Publikace - staré odrůdy ovoce
Letáky o biopotravinách

SEV

Geopark - 2000 náklad
Památné stromy
Dotisk

Suchopýr

Leporelo

Úkol č. 9: partneři dodají kalkulace, před vyrobením si nechají vše od řídícího týmu schválit.

5. Vykazování výdajů

Veškeré výkazy budou v monitorovacím období odevzdány do 30. následujícího měsíce, pokud se zrovna neodevzdává monitorovací zpráva
V měsíci, kdy se odevzdává monitorovací zpráva, budou odevzdány do 20. následujícího měsíce.
Vše doložit na bankovním výpise - veškeré platby (využít i internetbanking), označit platby na bankovním výpise
Zálohové platby - do konce projektu zúčtovat
Hlásit veškeré změny!!!!!!!

6. Vzdělávání

Fundraising
3 dny - (leden - ½ března)
1-denní, a 2 dny

Vedení týmu
2 víkendy

Příprava projektu - návrhy lektorů
Robert Nagy


Informační technologie
Excel - 2 dny

1. února - seminář s novinářem

Vyhotovila: Musilová, Vencová

Schválila: Musilová

Vytvořeno 6.12.2006 8:47:31 | přečteno 766x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load