9. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 3.5. 2007

Přítomní: Jana Šmidrkalová, Dana Hariková, ing. David Kavan, Jana Alexandra Vencová, ing. Marta Knauerová, Mgr. Alena Hlídková, Bc. Monika Musilová, Simona Čejpová, Dušan Ševčovič, Markéta Krotilová, Gábina Šťastná, Simona Jašová, ing. Tomáš Komrzý

Program jednání:

  1. Splnění úkolů
  2. Vykazování akcí
  3. Plán akcí na 2. pololetí
  4. Kampaně
  5. Vzdělávání
  6. Konference v Sedmihorkách
  7. Rozpočet

1/ Úkoly z minulé schůzky byly splněny. Přivítání nových pracovníků projektu

2/ Vykazování akcí

Měsíc předem zaslat plán činnosti: vždy k 20. předešlého měsíce 2007 (SEV Český ráj - doplní k akcím i zodpovědnou osobu)
Monitoring publicity - vždy po třech měsících. Vše, co se do tabulek vyplňuje, musí být podloženo.

3/ Plán akcí na 2. pololetí

Suchopýr - bez poznámek
Společnost pro Jizerské hory - bez poznámek
Maják - doplní akce v průběhu na základě zájmu lidí
SEV Český ráj - prostor pro doplnění akcí
Společnost pro Lužické hory - jednání individuálně, Termizo
Vikýř - upřesnění termínů
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - přidán patchwork
ROROŠ - přidána přednáška o Jizerských horách

4/ Kampaně


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Žít v čistším světě
Bude dokončeno, výstup CD, dokončí p. Stránský

Netopýři
Sběr dat od lidí - vyhodnocení na Noci pro netopýry v září

Půda aneb svět pod našima nohama
Vyhodnocení na konci roku 2007

Společnost pro Lužické hory

Vytápění a energie
250 anketních lístků, webové stránky, plánované Termizo, konec v září

Za zdravou výživou cestou záživnou
300 ks anketních lístků, proběhly 3 akce

Kompostování
300 ks anketních lístků vyplněno

SEV Český ráj

Geopark Český ráj
Putovní výstava - v běhu, udávat počet účastníků, anketní lístky - vyplněno tak 150, bude uzavřeno v listopadu

Invazní rostliny na Turnovsku
Pozdní informace o akcich - bude probráno individuálně

ROROŠ

Papír odpadový
Vyšla publikace, anketní lístky - vyplněno 228, oficiálně uzavřena a vyhodnocena

Strom symbol
Pokračuje, říjen - akce - ukončení ke konci roku 2007

Chráněné rostliny
Fotosoutěž - slabá propagace - zaslat informace o akci - dát na web
Budou probíhat 3 akce a vyjde publikace o kytkách
Konec - termín - říjen

Vikýř

Zdravé vaření
Malá účast, anketní lístky - cca 200 ks, květen - vyhodnocení

Kde je bio, tam to žije
Exkurze na Filoun, beseda - Proč biopotraviny - do konce roku 2007

Od kořenů ke koruně
Akce Jabloneckými parky, budou 2 výlety + beseda, anketa začala v dubnu

Společnost pro Jizerské hory

Biopotraviny
Anketa běží - cca 100 ks, akce budou probíhat

Alternativní energie
Konec srpna - zakončeno

Maják

Šetrné papírování
Proběhne akce, publikováno, v červnu uzavřít, anketa - 220 ks vyplněno

Cestou vody
Akce během roku, termín uzavření listopad, anketní lístky cca 100 ks, bude publikována knížka

Pomoc handicapovaným živočichům - společná kampaň

SJH - 0
ROROŠ - 0 - bude akce
Maják - 50 ks
SLH - 0
VMG - 0, hlavně na Den zvířat, do poradny, do výstavy Plazi a obojživelníci Libereckého kraje
SEV Český ráj - cca 100 ks
Vikýř - Putovní výstava + akce teprve bude probíhat

5/ Vzdělávání

17. května bude probíhat exkurze s panem Poštolkou, 9:00 - 17:00 hod
zvážit do příští schůzky s p. Činčerou - do konce května - ozvat se emailem
pokud zájem o další školení - je možnost v projektu - i pro neziskové organizace

6/ Konference a workshop

probíhat v týdnu od 8. do 13. října 2007
8. - 10. 10. zahraniční lektor (není povinné pro partnery projektu)
program - partneři - Putování za vílou Orsejkou, Papírová dílna s pí. Špálovou - představení + dílna

7/ Rozpočet

celkově čerpáno 10 176 104, 34
navrhovat průběžně publikace, které by bylo možné vydat
odevzdání vyúčtování za duben - do 30. května
vždy hlásit předem nákupy v kapitole 3.

Vyhotovila: Musilová, Vencová
Schválila: Musilová

Vytvořeno 3.5.2007 13:21:15 | přečteno 745x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load