Aby se modrá planeta nestala černou.

Země je jedinou známou planetou, která na svém povrchu hostí život - ; díky vodě v oceánu a kyslíku v atmosféře. Před škodlivými částicemi přicházejícími od Slunce ji chrání silné magnetické pole, před škodlivými vlivy člověka ji však nechrání nic. Lidé tím, že ubližují Zemi, zároveň sami sobě ničí životní prostředí bez ohledů na negativní dopady, které to pro ně má.

Na podporu způsobu života, který je pro naši planetu šetrnější, od roku 1990 slaví lidé na celém světě 22.duben jako Den Země. V rámci těchto oslav nabídla ekoporadna ORSEJ při MDC Maják v Tanvaldu v sobotu 21.dubna v akci nazvané „Den Země v Majáku“ řadu aktivit převážně s tvůrčím zaměřením. Kromě kreslení a malování přírodních motivů si mohli přítomní vyrobit stromek z drátků a korálků, trochu popřemýšlet museli při hledání tajenek v doplňovačkách. Po zásluze byla odměněna znalost přírodních plodů a zběhlost v třídění odpadů. Přítomní se nejenom pobavili, ale prostřednictvím osvětových materiálů jim byly poskytnuty nové informace a podněty k přemýšlení. Třeba o tom, že dnes tak často diskutovaná otázka ochrany životního prostředí je věcí nás všech.

Ekoporadna ORSEJ při MDC Maják v Tanvaldě
Dana Hariková, Libuše Novotná

 
Vytvořeno 23.4.2007 11:38:09 | přečteno 1418x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load