Beseda o životním prostředí s ministrem Ambrozkem

Středisko ekologické výchovy společně se Správou chráněné krajinné oblasti Český ráj uspořádalo v pátek 17.3. setkání občanů s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem. Tématem besedy byla problematika životního prostředí v regionu Českého ráje.

Téměř 2 hodiny trvající besedy se zúčastnilo cca 100 lidí. Většina otázek, které byly kladeny, se týkala vedení plánované rychlostní komunikace R 35 územím CHKO Český ráj. Mezi dalšími probíranými tématy se objevila také problematika Geoparku Český ráj, řešení dopravy v městě Turnově, či problematika nakládání s odpady v obcích Českého ráje. Mimo ministra se besedy zúčastnil také prezident hospodářské komory Jaromír Drábek a ředitel Správy ochrany přírody František Pelc.

 
Vytvořeno 2.5.2006 15:25:58 | přečteno 1371x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load