Bohatství kamene

Ekoporadna ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory v Jablonném v Podještědí si připravila na neděli dne 6.5. 2007 výlet s geologickou tématikou.

Hlavním tématem exkurze, která vedla zejména po naučné stezce Milířka byla hornická historie Jiřetína pod Jedlovou. Vzhledem k tomu, že stezka vede územím zajímavým i z hlediska přírodního, byly informace na tabulích, zaměřené výhradně historicky, doplněny o výklad k druhům rostlin a živočichů vyskytujících se v okolí trasy a výkladem o širších územních souvislostech.
Akce se celkem zúčastnilo 18 osob, 8 z České republiky a 10 z Německa. Z celkového počtu bylo 7 dětí. Pro německé účastníky bylo zajištěno tlumočení včetně překladu tabulí naučné stezky, které jsou pouze v českém jazyce. Všichni účastníci obdrželi odpovědní archy, které v průběhu výletu vyplňovali. Zhodnocení odpovědí proběhlo u posledního zastavení naučné stezky.
Reakce na pracovní listy a úkoly byla dobrá, zejména mladší účastníci vycházky vyžadovali větší počet úkolů, než bylo původně naplánováno. U některých úkolů vyplynula potřeba upřesnění zadání, případně doplnění pracovního listu.
Vzhledem k únavě nejmladších účastníků z obou skupin již nebyl ze strany účastníků akce zájem o návštěvu muzea a stříbrného dolu v Jiřetíně, od které bylo tedy upuštěno. Akce byla ukončena přibližně ve 14:00 hodin.

 
Vytvořeno 11.5.2007 9:43:08 | přečteno 1545x | MonikaD
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load