Den zvířat v České Lípě 2007

Den zvířat konaný Ekoporadnou ORSEJ v areálu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byl navštíven nejméně 1500 účastníky, a to za přítomnosti médií i představitelů Města Česká Lípa, kteří tento naučný den věnovaný nejen široké veřejnosti, ale i mateřským školám a studentům základních a středních škol, hodnotili jako velmi dobře připravený, a to nejen pro děti ale rovněž i pro dospělé návštěvníky.

Celodenní program byl připraven ve spolupráci s odbornými pracovníky a se studenty střední ekologické školy, kteří svou odbornou pomocí na jednotlivých výukových a informačních stanovištích plnili nejen funkci poradců, ale v rámci své školní praxe plnili i úkoly nad rámec výuky, týkající se ochrany životního prostředí jako celku.

Návštěvníci byli během dne seznámeni s prací útulků pro handicapovaná a opuštěná zvířata, s prací sokolníků, jejichž ptačím svěřencům vytvářela klášterní zahrada velmi příjemný prostor i s prací záchranných stanic, jako je například stanice pro záchranný chov veverek v Mimoni.

Všichni zájemci získali u vchodu nejen množství propagačních a informačních materiálů, ale hlavně dle věkové kategorie i rozlišené pracovní listy, které po vyplnění a odevzdání byly oceněny 4 výukovými ekologickými kartami, vydanými k již 17.zastavení celoročního projektu „Putování za vílou Orsejkou“, jejichž tématem byly rovněž handicapovaná, týraná a jinak ohrožená zvářata.

Letošní, již 4. ročník Dne zvířat byl obohacen dvěma naprosto novými, ekologicky zaměřenými projekty. Velmi úspěšným projektem, nazvaným „Malujeme s malířem“, kde opět rozdílně, dle jednotlivých věkových kategorií byl veden kurz malování zvířat a kde na instalaci tzv. “žabího přechodu“ byl návštěvníkům vysvětlován význam a důležitost ochranářských opatření pro přenos migrujících žab a jejich ochrana před motorovými vozidly.

Druhým, neméně kladně hodnoceným projektem bylo využití digitálně vybaveného integračního audiokoutku, kde měli návštěvníci po celý den možnost sledovat nejen výukové ekologické filmy, ale i naučné filmy o zvířatech z celého světa.

Z letošního velmi úspěšného ročníku Dne zvířat ve Vlastivědném muzeu lze jednoznačně usuzovat na vzrůstající zájem o tuto akci, a to nejen ze strany veřejnosti, ale i cílenou návštěvou profesorů a jejich žáků základních, středních i mateřské školy nevyjímaje.

Celý realizační tým byl velmi potěšen tou skutečností, že se žáci, kteří se tohoto dne zúčastnili v rámci školní výuky, vraceli do prostor muzea znova, a to v odpoledních hodinách v doprovodu svých rodičů či kamarádů.

Areál Vlastivědného muzea a galerie skýtá návštěvníkům nejen svým vědním potenciálem a přírodovědnými sbírkami obrovské množství informací, ale svou rozmanitostí a rozsáhlým využitelným prostorem je ideálním místem pro výchovu a environmentální vzdělání přímo v centru města a přesto uprostřed přírody.

Vypracovala Ing. Marta Knauerová 
Vytvořeno 5.10.2007 7:29:37 | přečteno 1668x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load