Exkurze za invazními rostlinami

V neděli 19. srpna proběhla v rámci kampaně Invazní rostliny při Středisku ekologické výchovy Český ráj terénní exkurse zaměřená právě na invazní rostliny. Odborný výklad nám poskytla Sabine Borgis, která se profesionálně zabývá problematikou invazních rostlin.

Zájemci, kterých bylo 10, se sešli v 10 hodin u elektrárny Na Trávnici. Odtud jsme se vypravili nivou Jizery k Dolanské lávce. Cestou jsme postupně potkávali téměř všechny významné druhy invazních rostlin. Jako první se ukázala křídlatka japonská, o kousek dál křídlatka sachalinská a jejich kříženec křídlatka česká. Jejich porosty se vzájemně prolínají a někdy je těžké je od sebe rozlišit. Jedním z rozlišovacích znaků je tvar jejich listů, jak nás poučila naše lektorka. V nivě jsme pozorovali snahu o likvidaci kosením této invazní rostliny. Ale kosení naopak působí na křídlatky jako „životabudič“, expanduje do okolí mnohem více. V tomto případě je účinnou metodou použití postřiku Roundup Biaktiv.
Naši pěšinu místy lemoval porost netýkavky žláznaté. Tato rostlina se rozšiřuje semeny, které vystřeluje až do vzdálenosti 4m. Proto se musí vytrhávat před uzráním semen. Další významné druhy, které jsme potkali, byli topinambur hlíznatý a celík kanadský.
Na závěr nás naše lektorka seznámila s metodikou mapování invazních rostlin.

 
Vytvořeno 20.8.2007 14:19:11 | přečteno 1974x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load