Na kole okolo Českého ráje

Přibližně dvacítka cyklistů se zúčastnila akce s názvem „Na kole okolo Českého ráje“. Tu připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj spolu s občanskými sdruženími Bez nehod a Cyklisté Liberecka na sobotu 16.6. 2007. V půl desáté ráno jsme se sešli před turnovským nádražím. Projeli jsme nově rekonstruovanou Nádražní ulicí, kde jsme účastníky výletu upozornili na chybějící pruhy pro cyklisty. To má za následek zvýšení rizika dopravní nehody cyklistů. Pokračovali jsme rekonstruovanou Palackého ulicí, kde jsme opětovně upozornili na chybějící pruhy pro cyklisty.

Kolem Zastávky Turnov Město jsme vyrazili z města do přírody. Přes Lázně Sedmihorky a kolem rybníků jsme pokračovali trasou budoucí cyklostezky Libuňka až do Ktové. V této obci bude zřízen pruh pro nemotorovou dopravu podél dopravně zatížené silnice I.třídy. Dosud tam není, takže jsme si užili dopravního ruchu naštěstí jen v obci a krátce. Naší snahou je vyhnout se zcela této silnici a dosáhnout vybudování nové komunikace podél potoka.
Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Výkonnější skupina, vedená zkušenými průvodci Tomášem Kuncířem a Václavem Hanušem , pokračovala do Libuně a vystoupala přes Svatý Petr a Dráčov ke Rváčovu. Dále sjížděli přes Skuhrov na křižovatku Zelený Háj a po silnici II.třídy přes Žlábek do Tatobit.
Snahou obcí, kterými tato silnice prochází, je vybudovat dopravně segregovanou komunikaci pro nemotorovou dopravu mezi obcemi a zvýšit dopravní bezpečnost v jednotlivých obcích. Proto podaly žádost na státní fond dopravní infrastruktury o finanční příspěvek na vypracování projektové dokumentace. O výsledku se rozhoduje v těchto dnech.
Méně výkonná skupina s dětmi projela Újezdem p. T. a pohodlnou cestou dojela do Rovenska p.T. Při přípravě trasy jsme podrobně zkoumali možnost dostat se na kole pohodlně a bezpečně z Českého Ráje. V současné době to není možné, proto se obrátíme na starostu a pokusíme se tento problém vyřešit. Přes sady a kolem „dozrávárny banánů“ jsme vystoupali do Tatobit, kde se všichni účastníci opět sešli. Při společném pozdním obědě jsme si povídali nejen o cyklistice, i když toto všem společné téma převládalo.
Tím organizovaná část výletu skončila. Část účastníků si prohlédla místní památný strom - 800 let starou lípu a téměř všichni při cestě do Turnova navštívili vyhlášenou cukrárnu v Lestkově. Zpět jsme jeli opět po hlavních silnicích bez úprav pro cyklisty na nádraží v Turnově. A co na to účastníci výletu ? Jeli jsme cestami, které jsme dosud neznali, výlet se nám líbil.

 
Vytvořeno 20.6.2007 8:39:23 | přečteno 1586x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load