Na Křížový vrch s botanikem

Výprava za poznáním botanických zajímavostí Křížového vrchu u Frýdlantu se uskutečnila o sobotním dopoledni 2. června. Akci pořádala Ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v Liberci.

S botaničkou Dr. Jarmilou Sýkorovu jsme si prošli přírodní rezervaci „Křížový vrch“, která byla vyhlášena v roce 1996 na ploše 10,5 ha k ochraně přirozených porostů listnatého a smíšeného lesa s bohatým druhovým spektrem rostlin a živočichů, jejichž přítomnost zde je lokálně podmíněna čedičovou horninou budující masiv kopce.

Nejdříve jsme stoupali svahovým lesem podél staré křížové cesty s výsadbami lip. Děti se naučily rozpoznávat jednotlivé základní druhy dřevin, v bylinném patře jsme se seznámili např. s mařinkou vonnou (Asperula odorata), bažankou vytrvalou (Mercurialis perenis), plicníky a mnoha dalšími druhy.

Poté jsme prošli květnatou loukou s množstvím kopretin, zvonků, hvozdíků a trav k malému remízu, který je znám jako regionálně významná lokalita chráněné lilie zlatohlávku (Lilium martagon). To byl pro všechny nezapomenutelný zážitek, neboť jsme zastihli lilie v květu! Většina účastníků viděla lilie v přírodě poprvé, pro nás ostatní bylo zážitkem tak velké množství lilií pohromadě.

Když jsme si dostatečně vychutnali lilie, začali jsme sestupovat dolů pod Křížový vrch. Cestou jsme poznali ještě mnoho druhů rostlin - z těch významnějších stojí za zmínku vzácná nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), která žije saprofyticky, tzn. bere si přímo organické látky z odumřelé organické hmoty a nepotřebuje tedy fotosyntetizovat.

Počasí nám letos přálo a rádi jsme poznali tuto velmi zajímavou přírodní lokalitu v těsné blízkosti Frýdlantu. Děkujeme paní Dr. Sýkorové za ochotu ujmout se vedení této exkurze a za rozšíření našich botanických obzorů!

 
Vytvořeno 5.6.2007 8:56:40 | přečteno 2472x | MonikaD
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load