Naučnou stezkou „Ještědské vápence“

V sobotu 27. května se konala botanická exkurze napříč Ještědským hřbetem po naučné stezce „Ještědské vápence“, kterou vybudoval v roce 2003 Jizersko-ještědský horský spolek. Pořadatelem byla ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. za skvělého vedení RNDr. Jarmily Sýkorové.

Počátek exkurze byl na autobusové zastávce v Jiříčkově, odkud jsme se vydali podhorskými květnatými loukami k Padouchovu. Pro nepříliš příznivé počasí jsme si zkrátili cestu přímo na Vápenici - vápencový ostroh, který byl v 60. letech zalesněn nevhodnou smrkovou monokulturou. Na příkrých svazích se dochovaly ještě poslední zbytky původních bučin, ve vrcholové části pak nezalesněná světlina - poslední důkaz bývalého druhového bohatství této lokality, kde se ve výšce 711 m n.m. dlouhodobě sleduje vzácná teplomilná nelesní vegetace. Jmenujme např. kontryhel sivý, vítod chocholatý, tařici kališní, netřesky, přežívající populaci vstavače mužského a v časném podzimu potom vzácný hořec brvitý.
Další zastavení bylo v nejvyšším bodě naší cesty, na Pláních, kde jsme se krátce občerstvili a pokračovali dále květnatými bučinami s kyčelnicí devítilistou, mařinkou vonnou, žindavou evropskou a dalšími typickými druhy. Zaujal nás nakvétající hlístník hnízdák - saprofytická orchidej i kapradina laločnatá, jejíž listy zůstávají sytě zelené po celou zimu.
Poslední zastávkou byl vápencový tzv. Panský lom s rašícím prstnatcem Fuchsovým, vápnomilnou kapradinou bukovincem jedlovým a drobnými zástupci rodu hruštička.
Naše putování jsme zakončili na tramvajové zastávce na Spáleništi v Horním Hanychově. Od chaty na Pláních se počasí začalo umoudřovat a bylo proto škoda, že ranní nepřízeň odradila mnohé účastníky. Děkuji paní Dr. Sýkorové, že vedla exkurzi i v této komorní atmosféře a že nám přiblížila botanicky velmi hodnotné lokality! Doufejme, že k naší příští návštěvě bude počasí vlídnější!

 
Vytvořeno 29.5.2006 15:36:56 | přečteno 3197x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load