Oslavy Dne Země v Nové Městě pod Smrkem

V sobotu dne 22. 4. 2006 se občané Nového Města pod Smrkem poprvé zapojili do oslav Dne Země. Tento den si svět připomíná již od roku 1970 nejrůznějšími akcemi, kterými se snaží upozornit na důležitost ochrany životního prostředí. Akce probíhala pod záštitou nové Ekoporadny ORSEJ v Novém Městě pod Smrkem, která seznamovala i s celým projektem ORSEJ a jeho dalšími sesterskými poradnami v Libereckém kraji. Svou prezentaci na panelech mělo též občanské sdružení LUNARIA z Jindřichovic pod Smrkem a firma EKO-KOM, která se zabývá tříděním odpadů a věnovala spoustu cen do soutěží.

Bohatý program byl rozdělen na dvě hlavní části. V první části probíhaly na náměstí nejrůznější soutěže s ekologickou tematikou, ve druhé byly v kulturním sále Dělnického domu předány další ceny vítězům těchto soutěží. Součástí celé akce byl rovněž jarmark, kde se prodávaly výrobky ze včelích produktů, různé čaje a ručně vyráběná keramika.
Začátek oslav v 10 hodin zahájil krátkým projevem starosta Nového Města pan J. Maděra. První část akce byla věnována zejména dětem, ale zapojovali se i dospělí. Ti především vyplňovali anketu, která se týkala jejich environmentálního smýšlení a životního stylu a mohli se vyjádřit k návrhům témat přednášek a dalších akcí nové poradny. Soutěžilo se v kreslení, děti skládaly básničky s použitím určitých slov, vyráběly korálky z papíru, házely papírovou koulí na cíl, učily se sestavovat a rozebírat kompostér, vyzkoušely si třídění odpadu na papír, plasty, sklo a komunální odpad. Stejně tak jako se na východě vytvářejí různé mandaly z barevného písku, také děti mohly okusit pomíjivost dílek vytvořených z obarvené rýže. Závěrem byl turnaj v pexesu s tématikou třídění odpadů. Po ukončení této části se děti zapojily do úklidu prostranství a nemohly se dočkat odpolední části programu, která začínala v 16:00.
Ve společenském sálu Restaurace Na náměstí probíhalo další vyhodnocení a odměňování nejúspěšnějších řešitelů. Nejdříve si však příchozí mohli prohlédnout vytvořená dílka dětí i úplně první výstavku ručních prací šikovných členek Senior klubu. Dále následovalo dynamické vystoupení tanečního kroužku Kukačky, které nadzvedávalo ze židle mnohé návštěvníky. Poté se malí soutěžící konečně dočkali dalších drobných cen a uznání za tvorbu obrázků, básniček a rýžových dílek. První místo připadlo šikovnému Aleši Karalovi, který se však vyhlašování nezúčastnil. Druhé místo získala Bára Mihálová a třetí Robert Šamko.
Zklidněním a pohlazením pro duši bylo následné vystoupení sboru Veselost. Někteří nedočkavci mimořádně vsunutého programu však trošku narušovali potřebné ticho a těšili se, že před kamarády a rodiči předvedou break dance. Také oni byli po vystoupení odměněni bouřlivým potleskem.
A jak to dopadlo s cenami pro Aleše Karalu? V pondělí si ji pro něj vyzvedla v DDM jeho maminka. Díky tomu, že se nečekaně do programu zapojili i hoši s provizorním vystoupením, které do příště slíbili ještě vylepšit, pozapomněli jsme na vyhlášení a odměn pro vítěze turnaje v pexesu. Proto si svou první cenu může v Ekoporadně ORSEJ ještě vyzvednout šikovný Ondra David, druhou Nikola Balogová a za třetí místo Bára Mihálová.
Na náměstí se v průběhu celé akce dostavilo cca 50 dětí i dospělých, na následné zakončení v Dělnickém Domě cca 70 lidí. Do organizování se zapojili i místní obyvatelé, pomáhali pořádat soutěže a podíleli se i na závěrečném hodnocení výsledků soutěží.
Nové Město pod Smrkem je poněkud marginální oblastí ve Frýdlantském výběžku, environmentální smýšlení a jednání zde prozatím nemá pevné kořeny, avšak akce jako tato významně přispívají k rozvoji ekovýchovy a pomáhají obyvatelům v této okrajové oblasti uvědomovat si rizika a důsledky vyplývající z „konzumního“ způsobu života.
Všem velice děkuji za účast a pomoc s organizací, vyplnění anketních formulářů i závěrečný úklid. Ekoporadna Orsej se bude nadále snažit zapracovat na zlepšení našeho okolí a kvality životního prostředí, ale i jednoduchými způsoby, jako je například třídění odpadu, může přispět každý sám.

Bc. Petra Zíková

 
Vytvořeno 26.4.2006 8:04:53 | přečteno 1486x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load