Přehrada Souš

Poslední z cyklu exkurzí po vodních dílech Jizerských hor, pořádanou Ekoporadnou Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v Liberci byla v sobotu 11. srpna přehrada Souš.

Výstavbu přehrady na Černé Desné zajistilo Družstvo pro regulaci a stavbu přehrad v Dolním Polubném“, autorem návrhu byl prof. dr. Otto Intze z Cách a projekt vypracoval ing. Wilhelm Plenkner z Prahy. Stavbu provedla v letech 1911 - 1915 vídeňská firma „Vereinigte Eisenbahnbau und Betriebsgesellschaft“ spolu s pražskou firmou Schön a synové. V letech 1924 - 1927 proběhla rekonstrukce vodního díla. Jedním z hlavních důvodů byla obava před opakováním katastrofy na Bílé Desné. Došlo tak k zesílení, odvodnění a zvýšení těsnosti zemní hráze. V roce 1973 byla provedena rekonstrukce vodního díla, která změnila jeho účel na vodárenské využití. Byl vybudován odběrný objekt a vodárenská štola pro převod vody do úpravny vody umístěné pod hrází přehrady, kde se připravuje pitná voda pro Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko.
Po úvodním představení vodního díla u informační tabule nás pan hrázný zavedl na hráz, která je běžně nepřístupná a umožnil nám nahlédnout do věžičky. Kousek od hráze vystupoval z vody objekt, z kterého se odebírá voda pro vodárenské využití. Ten je přístupný podzemní štolou, kudy proudí voda potrubím o průměru 300 mm s maximální kapacitou 320 l/s do nedaleké úpravny vody. Závěrečná návštěva štoly byla největším zážitkem celé prohlídky.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, mimojiné i to, že voda v nádrži má vysokou kyselost, proto se od roku 1996 vápní jemně mletým vápencem. Díky tomu se zde obnovila plnohodnotná populace sivena amerického a podél vodní plochy se vyskytuje velké množství obojživelníků jako čolek horský, skokan hnědý či ropucha obecná.
Děkujeme pracovníkům Povodí Labe, s.p. za umožnění této zajímavé exkurze a představení jednoho ze 2 nejdůležitějších míst v Jizerských horách, které je pro nás nezbytným zdrojem pitné vody.

Ing. David Kavan


 
Vytvořeno 13.8.2007 10:46:11 | přečteno 2856x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load