Procházka zámeckým parkem na Sychrově

s výkladem o dendrologických zajímavostech

Na Den Země - v sobotu 22. dubna uspořádala ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. procházku zámeckým parkem na Sychrově s výkladem o dendrologických zajímavostech.

V 10:15 se u hlavního vchodu do parku shromáždilo 36 zájemců o procházku jarním anglickým parkem. Účastnící byli ze všech věkových skupin - nejmladšímu bylo sotva 5 let, nejstaršímu potom 85. Všichni si vyslechli úvodní slovo o historii zámeckého parku a vydali se na procházku s častými zastávkami u zajímavých dřevin.

Minuli jsme řadu drobných romantických staveb, které jsou součástí krajinářského parku a kochali se dlouhými průhledy na zámek. Úctu budila několik set metrů dlouhá alej pyramidálních dubů, která za hranicemi parku pokračuje čtyřřadou alejí lip zvanou „Rohanka“ - původně plánovaná až ke kostelu v Jenišovicích - dnes končící u dálnice. Odlehčením byl „strom milenců“ - starý smrk, jehož spodní větve na zemi zakořenily a po obvodu začaly vyrůstat mladé smrky. Líbil se i „Rohanův buk“ - Fagus sylvatica ´Rohanii´ - kultivar, který byl vyšlechtěn Vojtěchem Maškem (ředitelem sychrovských zahrad) a pojmenován na počest knížete Kamila Rohana. Krásný byl červeně rašící javor červený, respekt budily mohutné douglasky.

Za hodinu a půl jsme prošli velkou část parku, přesto jsme poznali jen zlomek celého sortimentu. Naši procházku jsme zakončili u sekvojovce obrovského (kalifornský druh, jehož exempláře patří mezi největší dřeviny na světě - pozn.: největší jedinec měřil 144 m s obvodem kmene 35 m!). Procházka se líbila, počasí bylo vynikající a řada účastníků pokračovala po obědě prohlídkou vlastního zámku.

Ing. David Kavan

 
Vytvořeno 24.4.2006 12:39:49 | přečteno 1575x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load