Ptáci

V neděli 9. září jsme se vydali hledat skvosty nejen z ptačí říše podél říčky Lomnice. Sraz byl na náměstí v Novém Městě odkud se šlo směrem k evangelickému kostelu k toku Lomnice.

Voda se tu rozlévá do četných tůní a mrtvých ramen. Hojná jsou prameniště. Celý tok silně meandruje. Odtud jsme vyšli k obci Ludvíkov. Cestou jsme minuli uměle založenou olšinu s nevelkou nádrží. Půda je v těchto místech trvale podmáčena díky vývěrům spodních vod. Původní bukové a jedlobukové lesy byly nahrazeny převážně smrkem. Prošli jsme v blízkosti silničky Hajniště - Ludvíkov. Na polích jsme tu spatřili čápa bílého. Dále po proudu je možno zastihnout ledňáčka říčního. Pověděli jsme si o způsobu života těchto krásných ptáků, zjistili čím se živí a jak loví. Na březích jsme měli možnost shlédnout mnoho zajímavých rostlin. Mezi nimi i neofyty, jako třeba křídlatku.

Akci pořádá Ekoporadna ORSEJ v Novém Městě pod Smrkem.

 
Vytvořeno 10.9.2007 12:09:21 | přečteno 1692x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load