Venezuela - ; stolové hory

V pořadí druhou cestovatelskou přednáškou - ; tentokrát o Venezuele, nám zpříjemnil čtvrteční odpoledne (15.2.) zkušený cestovatel pan Jaroslav Šmahel. Přednášku s projekcí fotografií organizovala Ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v Liberci.

Téměř dvouhodinová přednáška byla věnována rozmanité přírodě Venezuely, která zahrnuje pralesy i poušť, nesmírné roviny pánve Los Llanos, majestátní Andy i podivuhodný tichý svět stolových hor.

Na stolových horách se vegetace vyvíjela po staletí zcela samostatně, o čemž svědčí celá řada endemických (tj. jinde nerostoucích) rostlin. Jsou specifické svým mikroklimatem a velkým množstvím dešťových srážek, které pak v podobě vodopádů padají ze stolových hor. Ten největší - Salto Angel - padá ze stolové hory Ayuan-tepui z výšky 979 m a je tak největším vodopádem světa.

Vrcholem odpoledne byly fotografie z několikadenního treku na nejznámější stolovou horu - Roraimu. Ta patří celkem 3 státům - Venezuele, Brazílii a Guayaně, přestože přístup na ni je jen z venezuelské strany. Pro mnohé posluchače bylo překvapením, že vrcholy stolových hor nejsou rovné, ale jsou zbrázděné množstvím bizarních útvarů, které v pískovci, z něhož jsou hory složeny, vymodelovala voda a vítr.

Přednáška byla přijata velmi kladně, o čemž svědčilo nevyčerpatelné množství dotazů k přírodě Venezuely a k životu v této pestré zemi Jižní Ameriky. Věříme, že jsme napomohli přiblížit přírodní prostředí této krásné země a těšíme se na některou další přednášku.

Ing. David Kavan

 
Vytvořeno 20.2.2007 8:16:55 | přečteno 4372x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load