Výlet k Mumlavskému vodopádu

V sobotu 15. září uspořádala ekoporadna ORSEJ Tanvald v rámci své kampaně „Cestou vody“ výlet do Harrachova k Mumlavskému vodopádu. Po cestách k vodopádům Jedlové a Černé Desné byl to poslední výlet k vodě, která zvýšenou měrou přitahuje pozornost turistů.

Harrachov je jedním z nejvýznamnějších turistických center Krkonoš. Dělí se na čtyři části, které dříve bývaly samostatné - Rýžoviště, Harrachov, Nový Svět a Mýtiny. Spojeny v jednu obec byly v roce 1726, městem se Harrachov stal v roce 1965.
Nejstarší částí Harrachova je Rýžoviště. První obyvatelé, horníci a dřevaři, ji již v předhusitských dobách pojmenovali Dörfl, Vesnička. Tak jako téměř na všech horských potocích i zde se nalézala drobná zrnka zlata a jeho rýžování dalo osadě nové jméno. Právě v této části města jsme navštívili muzeum „Šindelka“, pojmenované tak proto, že se zde od počátku 19. století až do 30. let 20. století vyráběla šindelová střešní krytina. Dnes je v této renovované chalupě k vidění zajímavá Lesnická a myslivecká expozice.
Nedaleko odtud je Mumlavský důl, kterým protéká řeka Mumlava. Pramení v Krkonoších na severním svahu Kotle a v Harrachově vytváří překrásný vodopád. Voda zde padá z desetimetrové výšky po celé šířce koryta říčky a tím vzniká hukot, o kterém se už jen těžko dá říct, že si řeka jen tak „mumlá“. V řečišti poblíž vodopádu (ale i jinde) se nacházejí obří mísy, které vznikly v důsledku erozních jevů. Lidé jim dříve říkali také „čertova oka“, protože jejich vznik spojovali s domnělou existencí nadpřirozených bytostí a v pověstech nejčastěji figurovali čerti. Největší mísa má průměr cca 6 m a my jsme se vypravili i k ní. Čerty ani obry jsme však nezahlédli.
Do Harrachova jsme jeli z Tanvaldu vlakem a tak si hlavně děti mohly „vychutnat“ Polubenský tunel, který je svou délkou 940 m nejdelším jednokolejným tunelem v ČR.

Dana Hariková, Libuše Novotná

 
Vytvořeno 18.9.2007 7:56:42 | přečteno 2004x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load