Za dávnými havíři aneb cínovou stopou

Tato akce zaměřená na prohlídku starých štol a důlních děl v okolí Nového Města pod Smrkem proběhla v sobotu 12. srpna.

Na úvod bylo možno shlédnout důlní díla nacházející se na Rapické hoře a poté na sousedním Měděnci. Zmiňovaná horní díla pocházejí z 2.poloviny 16. a z 1.poloviny 17.století, nejmladší navštívená štola František pochází až z konce 50.let 20.století. Rozmach důlního podnikání je spjat se založením Nového Města pod Smrkem Melchiorem z Redernu roku 1584 za vlády Rudolfa II.
Činnost zdejších havířů byla v době vzniku zaměřena především na cínovou rudu, příležitostně i nerosty jiných kovů, ve 20.století přibyl i strategicky významný wolfram. V současné době je návštěva těchto lokalit omezena z důvodu bezpečnosti i ochrany zde zimujících netopýrů, které jsme vzhledem k roční době nezastihli.
Historie nám zachovala původní německá jména některých štol (Selig reicher Trost- Blažená bohatá útěcha, Lamm Gottes- Beránek Boží, Erasmus, Rappelt… ad.)
Pod vrcholem Měděnce přítomný pracovník ochrany přírody seznámil přítomné i se zajímavými minerály, z nichž nejzajímavější je almandin (odrůda granátu), chalkopyrit, fluorit. Důlní činnost se již v 16.století podepsala na zhoršené ekologické situaci okolí - na důlních výsypkách dosud neroste vegetace vlivem přítomnosti sloučenin síry a těžkých kovů.
Účastníci si kromě nevšedních zážitků tedy odnesli na památku i několik kamínků.

 
Vytvořeno 17.8.2006 10:25:16 | přečteno 1421x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load