Za fojteckými tisy pod Dračí skálu

Opět po roce jsme se v sobotu 23. června vypravili na Fojtku za vzácnými tisy, které jsou chráněnou přírodní památkou. Akci pořádala Ekoporadna Orsej při Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. ve spolupráci s pedagogy ze ZŠ v Barvířské ulici v Liberci.

Přírodní památka „Pod Dračí skálou“ s přirozeným výskytem tisu byla vyhlášena již v roce 1977. Na ploše 0,82 ha se zde vyskytuje asi 500 tisů, z toho přibližně 400 semenáčků. Nejstarším exemplářům je kolem 400 let. Naleziště je oploceno a je v něm zřízena naučná stezka „Fojtecké tisy“ se 4 zastaveními, kde se návštěvníci seznámí s ekologickými nároky tisů, jejich historií a výskytem na území ČR.
Stezku zbudovali v roce 1980 Mladí ochránci Jizerských hor, dnes je udržována za podpory CHKO Jizerské hory a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.. V letošním roce budou instalovány nové informační tabule, které nahradí již dosluhující staré.
Akce se zúčastnily v převážné většině děti. Pro většinu z nich to bylo vůbec první setkání s tisem. Po krátkém výkladu si děti prošly celou naučnou stezku a bez problémů vyplnily pracovní listy zaměřené na náš nejvzácnější jehličnan. Účastníků bylo přes 60, proto jsme je rozdělili do 4 menších skupin, abychom v malém prostoru oplocené přírodní památky co nejméně rušili.
Počasí nám přálo, zážitků bylo plno, jediným negativem celé akce byl konflikt s ostrahou golfového hřiště, zřízeného v blízkosti přírodní památky. Přestože jsme se pohybovali po vyznačené turistické cestě, byli jsme upozorněni na to, že jsme na soukromém pozemku! Pár desítek metrů od cíle naší cesty jsme se odradit nenechali a dodatečně jsme zjistili, že jsme se po žádném soukromém pozemku nepohybovali!
Příjemné dopoledne jsme zakončili procházkou do Krásné Studánky, odkud nás vlak dovezl zpět do Liberce. Děkujeme všem účastníkům akce i těm, kdo se podíleli na její organizaci.

Ing. David Kavan

 
Vytvořeno 27.6.2007 8:09:36 | přečteno 2527x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load