Záchrana ohrožených obojživelníků 2007

Středisko ekologické výchovy Český ráj zorganizovalo ve čtvrtek 8.března akci pro dobrovolníky zaměřenou na záchranu migrujících obojživelníků. V rámci akce byly na předem vytipovaných lokalitách (na hrázích rybníků Vidlák a Věžák a v obci Rakousy) instalovány oplůtky pro zachycení migrujících obojživelníků.

Díky těmto opatřením bude žábám a čolkům zabráněno v pohybu přes poměrně frekventované komunikace v těchto lokalitách. Akce tohoto typu se na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj realizují již 7 let a díky přesnému sčítání zachycených obojživelníků je zřejmé, jaký je vývoj jejich populace ve sledovaných lokalitách. Záznamy bohužel vypovídají o klesajících stavech populací žab i čolků.

Přes značnou nepřízeň počasí (téměř celý den pršelo) se během dne na akci vystřídalo 14 dobrovolníků a na všech třech lokalitách byly instalovány oplůtky v naplánovaném rozsahu.

Simona Jašová

asistent Ekoporadny ORSEJ při SEV Český ráj


 
Vytvořeno 12.3.2007 8:34:22 | přečteno 1530x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load