Založení aleje ve Vitiněvsi

Na sobotu 14. dubna připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj akci s dobrovolníky. Byly naplánovány přípravné práce pro výsadbu nové aleje ve Vitiněvsi.

Pracovat se začalo již od rána. Nejprve dobrovolníci vykolíkovali celou alej, poté připravili jámy pro stromy. Odpoledne se rozvážely kůly na kotvení stromů, které se po zatlučení všechny očíslovali. Celkem se připravilo jam a kůlů pro 113 stromů. Pokračování následovalo o týden později před výsadbou stromů, kdy se po celé dopoledne prolévaly jámy vodou a okolí cesty se čistilo od nepořádku. Dobrovolnické akce se zúčastnilo dvacet většinou místních obyvatel.

K oslavě Dne Země připravilo na sobotu 21. dubna Středisko ekologické výchovy Český ráj ve spolupráci s obcí Vitiněves a Sborem dobrovolných hasičů Vitiněves velkolepou akci, při které bylo v plánu vysadit osm set metrů dlouhou březovou alej. Stejně jako před necelými čtyřmi sty léty frýdlantský vévoda Václav Albrecht Eusebius z Valdštejna nechal na jeden povel najednou vysadit slavnou čtyřřadou lipovou alej mezi Jičínem a Valdicemi, měla i tato alej vzniknout obdobným způsobem. Od předchozího víkendu byly připravené jámy se zatlučenými kůly. Do jam se krátce před zahájením rozmístily jednotlivé břízky. A čekalo se na přišedší sazeče. Ty se začali objevovat již po půl druhé a postupně se zapisovali do seznamu s čísly jednotlivých jam. Existuje tak archivovaná databáze všech, kteří strom do nové aleje vysadili. Po druhé hodině byl již seznam naplněn a další přicházející účastníci se stávali pomocníky již zaregistrovaných sazečů. Výsadby aleje se tak zúčastnilo více než 250 lidí, většinou místních, ale i z blízkého i dalekého okolí. Sazeče přivítal za obec Vitiněves starosta Jiří Kubela a za Středisko ekologické výchovy Český ráj Lukáš Bílek. Po čtvrt na tři se všichni začali rozmísťovat podél cesty a v půl třetí zazněl výstřel z pušky. V ten moment byla najednou vysazena březová alej. Pak následovalo zasloužené občerstvení přímo v nové aleji.

 
Vytvořeno 24.4.2007 8:09:04 | přečteno 1754x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load