Technická univerzita v Liberci

Jizerské hory

Univerzita má sedm fakult a odborný ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Vzdělává na 7000 studentů a má na svém kontě řadu užitečných vynálezů.
Architektura:
Unikátní budova rektorátu a  informačního centra TUL byla postavena v letech 2006-2007. Podivuhodný celek je složen ze dvou částí – nízké vstupní rampy s vystupňovanou dřevěnou terasou a vertikálního křídla s kancelářemi. Vertikální křídlo, které tvoří dominantu celého náměstí, zahrnuje v horní části kanceláře vedení univerzity, dolní část budovy je určena především studentům, v prvním patře je umístěna kavárna s terasou, podzemní část obsahuje zasedací místnost a parkovací místa pro 67 automobilů.

Historie:
Liberecká škola vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. O sedm let později ke strojní fakultě přibyla fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995.

Vzdělání:
Dnes má univerzita sedm fakult (f. strojní; textilní; přírodovědně-humanitní a pedagogická; ekonomická; umění a architektury; mechatroniky, informatiky a mezioborových studií; zdravotnických studií) a jeden odborný ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Odborníci z naší univerzity mají na svém kontě řadu užitečných vynálezů. Jedním z nejvýznamnějších je technologický postup průmyslové výroby nanovláken a podíl na výrobě prototypu stroje známého jako Nanospider.

Akce

30.9.2022 17:00

Noc vědců na TULce

Vědu vidět, slyšet nebo cítit může každý, kdo 30. září zavítá k nám na Technickou univerzitu v Liberci a do iQlandie. Letošní téma zní VŠEMI SMYSLY! A program bude znovu nabitý. Vstup zdarma.
Všechny akce
Technická univerzita Liberec, autor: MCU, Libor Sváček
Technická univerzita, autor: TUL, autor: Libor Sváček
Technická univerzita, autor: TUL, autor: Libor Sváček
Technická univerzita, autor: TUL, autor: Libor Sváček
Technická univerzita, autor: TUL, autor: Libor Sváček
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load