Železnice

Český ráj

Městečko Železnice leží asi 6 km severovýchodně od Jičína. Rozkládá se v malebné zvlněné krajině pod horou Tábor na severu a Zebínem na jihu.

První zmínky o Železnici pocházejí z 12. století, kdy tu vznikla původní osada při staré Hradecké cestě. Archeologické nálezy z okolí dokládají existenci prehistorického železářství, od kterého byl odvozen název obce. Původní jádro osady leží na západní straně městečka v blízkosti kostela sv. Jiljí, původně sv. Jana Křtitele.

Okolní naleziště rašeliny dala v roce 1904 podnět k založení lázní. V roce 1953 zde byla zahájena léčba dětí s poruchami hybnosti. Jako první lázně ve střední Evropě se lázně specializovaly na léčbu dětské mozkové obrny a na stavy po úrazech mozku. Roku 1911 byla Železnice povýšena na město Lázně Železnice.

Na jihu obce na vrchu Železný stával hrad. Dnešní podoba jádra města kolem pravidelného čtvercového náměstí pochází z výstavby po požáru roku 1826. Za vedení architekta J. Hetnera dostalo město jednotný empírový ráz s klasicistními vlivy. Na okrajích se zachovaly početné roubené chalupy z konce 18. století. Městské muzeum nabízí především národopisné a archeologické sbírky. Zajímavá je i expozice obrazů Františka Kavána. Pro své mimořádné kulturní památky byla Železnice v roce 1990 prohlášena Městskou památkovou zónou.

Informace o lázeňské léčbě
Přírodní léčivý zdroj: Rašelina
Předmět léčby: Nemoci nervové, zejména následky dětské obrny.

Železnice, autor: Filip Balogh
Železnice - Náměstí Svobody, autor: Filip Balogh
Železnice
Železnice
Železnice
Železnice
Železnice
Železnice, autor: Oddělení kultury KHK
Železnice, autor: Oddělení kultury KHK
Železnice, autor: Oddělení kultury KHK
Železnice, autor: Oddělení kultury KHK
Železnice, autor: Oddělení kultury KHK
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load