Cetenov

Lužické hory

Ves Cetenov leží asi 6 km jihozápadně od Českého Dubu. Seskupení vesnic tvořících současné území obce Cetenov patřilo odedávna k dubskému panství.

První dochovaná zpráva je v nejstarších Purkrechtních registrech, jež založil v roce 1536 pro vsi svého panství Jan z Vartenberka. Osady Cetenov, Vystrkov a Hrubý Lesnov ležely na důležité silnici z Prahy do Žitavy.

Z památek v obci stojí za zmínku kaple sv. Linharta, železný kříž, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, v Hrubém Lesnově zaujmou návštěvníky zachovalá roubená stavení. Návštěvníky obce Cetenov zaujme především krásná okolní příroda. Na území obce se střídají rovinatější náhorní plošiny a krásná údolí. Dominantní úlohu hraje malebné údolí Zábrdky, kde se prolínají nádherné břehové louky s lesními porosty.

Obec Cetenov
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load