Dětřichov

Jizerské hory

Obec Dětřichov leží jižně od Frýdlantu, v západní části Jizerských hor. Vznikla v hlubokém středověku při toku říčky Olešky.

Prastará zemědělská obec Dětřichov ležící pří říčce Olešce je prvně zmiňována již roku 1381. Rozprostírá se v malebném údolí nejzápadnějšího cípu Jizerských hor, ohraničená z jihozápadní strany Kančím vrchem a Vysokým, na severu o poznání nižším Ptačím vrchem. Její původní název Dittersbach je odvozen od vlastního jména Dittrich a pochází patrně z doby kolonizace této části Frýdlantska.

Návsi vévodí nejstarší památka obce, kostel sv. Anny, prvně zmiňovaný r. 1409. První věž byla ke kostelu přistavěna r. 1619. Svatostánek byl několikrát přestavován, svou nynější podobu získal ke konci 19. století. Bývalé hospodářské sídlo v sousedství nesoucí čp. 1 našlo nové uplatnění,  jako Dům s pečovatelskou službou.

Obecní úřad stejně jako základní a mateřskou školu naleznete v těsné blízkosti kostela.

V centru obce se nachází také bývalá mechanická tkalcovna C. A. Preibisch. Ze tří továrních komínů se dodnes dochoval ten nejvyšší, 65 metrů vysoký, jenž býval svého času nejvyšším v Horní Lužici. Poblíž komína stojí Pamětní kříž zakladatele firmy Carla Augusta Preibische, který po jeho smrti nechali vystavět zřejmě jeho synové Carl Reinhard a Carl Gustav Preibisch na otcovu památku. Továrna je dnes z části využívána na výrobu pelet, jako skladové prostory a našli byste tu i malý autoservis.

Pod dětřichovským hřbitovem při čp. 223 se dochoval kousek úzkokolejné trati Heřmaničky, která od roku 1900 spojovala Dětřichov s Frýdlantem a Kunraticemi. Druhá větev pokračovala dále do sousedních Heřmanic. Roku 1976 byl provoz na trati definitivně ukončen.

V obci je i několik ukázek původní hrázděné architektury, tou nejcennější a zároveň i kulturní památkou je hrázděný statek čp. 67. Tento dvorec má na rozdíl od jiných dochovanou hrázděnou i obvodovou zeď, kterou je ohraničen.

V Dětřichovském polesí naleznete 2 významné pomníčky. Při lesní cestě Maiksnerce je to pomníček Hubových a kočího Součka. Hubovi byli zavražděni po konci války z 9. na 10. května 1945 spolu se svou hospodyní. Kočí Souček zahynul tragicky poblíž při svážení dřeva. Při Krmelcové cestě se nachází pomníček clam-gallasovského polesného Franze Malika, který zde byl v listopadu roku 1870 zavražděn pytlákem, který jej smrtelně zranil sekaným olovem. Fořta nalezli druhého dne, přenesli jej do nedaleké hájovny, kde v odpoledních hodinách zemřel. Smutný osud potkal i hájovnu, mezi Dětřichováky známou jako Spálenou hájenku. Ta byla 18. května 1945 úmyslně zapálena. Její torzo naleznete v lese dodnes.

Svou polohou je Dětřichov ideálním východiskem výletů do západní části Jizerských hor i do celého Frýdlantského výběžku.


panorama Dětřichov, autor: MIC Liberec
DPS a kostel sv. Anny, autor: MIC Liberec
komín, autor: MIC Liberec
Emblém na továrním komínu, autor: MIC Liberec
pomníček Hubových a kočího Součka, autor: MIC Liberec
Malikův kříž, autor: MIC Liberec
Spálená hájenka, autor: MIC Liberec
úzkorozchodná trať Dětřichov, autor: MIC Liberec
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load