Zákupy

Máchův kraj

Město Zákupy leží v severních Čechách nedaleko České Lípy. Nachází se v mírně kopcovité krajině s množstvím rybníků, díky kterým patří k vyhledávaným rekreačním oblastem. Okolí Zákup je přitažlivé pro příznivce turistiky i cykloturistiky.

První zmínka o Zákupech pochází z roku 1306. V té době stávala na místě nynějšího zámku tvrz vladyků ze Smojna. Od 14. století byli spolumajiteli Zákup Vartenberkové, kteří se později stali jedinými pány. Koncem 15. století se Zákupy dostaly do držení Berků z Dubé, kteří se těšili královské přízni. V roce 1541 byly Zákupy povýšeny na město. Od roku 1795 byl pánem v Zákupech Maxmilián IV. Bavorský. Ten pronajal budovy předzámčí J. J. Leitenbergerovi, který zde zřídil textilní manufakturu. Po porážce císaře Napoleona I. se Zákupy staly vévodstvím Napoleonova syna, známého pod jménem Orlík. Vévodství existovalo od roku 1818 do roku 1832, ale Orlík za celou dobu Zákupy nikdy nenavštívil. V dalších letech byly Zákupy v držení Habsburků.

Na území města se dochovala celá řada dobře udržovaných budov dřevěné lidové architektury. Přes říčku Svitávku, která městem protéká, bylo postaveno několik kamenných můstků. Můstek u Kapucínského kláštera pochází z roku 1713. Původně byl osazen 6 sochami. Můstek v Mostní ulici pochází z roku 1849. Byl ozdoben dvěma sochami.

Zákupy
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load