Pamětní desky v Sobotce

Český ráj

Památná místa - rodné domy

K. V. Rais - v Šolcově ulici: pamětní deska na domě, kde psal o prázdninách 1892 - 98 Zapadlé vlastence
F. L. Turnovský - Na Šafranici: sobotecký rodák, herec a spisovatel, zachránce rodiny J. K. Tyla
F. V. Jeřábek - Boleslavská ulice - Na mostě: sobotecký rodák, dramatik, spisovatel, středoškolský profesor a politik
J. V. Novák - Turnovská ulice: průmyslník
Pamětní deska v Sobotce, autor: Zuzana Šačirovičová
Pamětní deska v Sobotce, autor: Zuzana Šačirovičová
Pamětní deska v Sobotce, autor: Zuzana Šačirovičová
Pamětní deska v Sobotce, autor: Zuzana Šačirovičová
Pamětní deska v Sobotce, autor: Zuzana Šačirovičová
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load