Vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky

Český ráj

Vesnická památková rezervace lidové architektury vyhlášená r. 1995. Ojediněle zachovaná česká okrouhlice - soubor 18 většinou roubených staveb, které představují různé typy usedlostí.

Povšechně tvoří sobotecký typ pojizerského roubeného domu. Vyznačují se dokonalou tesařskou prací. Jeho hlavním znakem jsou sdružená okna, ve většině průčelí jsou v původním stavu. Ozdobou návsi je nádherné dílo lidového umělce Josefa Zeman ze Žernova. Ve Vesci je od něho socha Nejsvětější trojice, kde Bůh otec klečí na zeměkouli, na dříku je reliéf sv. Starosty, dcery krále portugalského, kterou dal krutý otec ukřižovat, když se ráno probudila ozdobena plnovousem. Reliéf na soklu představuje další legendu, spojenou s osobou sv. Starosty.

Vesec u Sobotky, autor: Milan Drahoňovský
Vesec u Sobotky, autor: Jiří Morávek
Vesec u Sobotky, autor: Lucie Rakoušová
Vesec u Sobotky
Vesec u Sobotky, autor: Lucie Rakoušová
Vesec u Sobotky, autor: jan špelda
Vesec u Sobotky, autor: jan špelda
Vesec u Sobotky, autor: jan špelda
Vesec u Sobotky
Vesec u Sobotky aneb filmový Liptákov, autor: jan špelda
Vesec u Sobotky, autor: Lucie Rakoušová
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load