Kostel sv. Václava, Veliš

Český ráj

Obec Veliš přišla ke svému jménu jako Velechovo sídlo. Dominantu obce tvoří odedávna kostel, zasvěcený patronu české země, svatému Václavu, jenž byl v 10. století vládcem českého knížectví a snažil se o upevnění křesťanství a zachování mírových vztahů.

Na přelomu 16. a 17. století počal hrabě František Josef Schlik proměňovat krajinu svého panství do kompozice vzájemně provázaných krajinných prvků s praktickým a současně i duchovním obsahem, dnes známé jako Mariánská zahrada. Po jeho smrti v započatém záměru pokračovala jeho druhá manželka – žena jak zbožná, tak uměnímilovná – hraběnka Anna Josefa Schliková, rozená Krakowská z Kolowrat. Ve Veliši, poblíž místa, kde stál již ve 14. století původní gotický kostel, dala v letech 1747–1752 podle plánů Anselma Martina Luraga vystavět mimořádně hodnotný pozdně barokní kostel, tvořící krásný příklad iluzivní dispozice.

Na první pohled zaujme úprava celého prostoru kolem kostela. Je rovněž Luragovým dílem – kostel zasadil doprostřed hřbitova v centrální dispozici. Na hřbitově, obehnaném zdí, byly původně ve čtyřech rozích čtyři čtvercové márnice se zkosenými rohy. Původně byly vně i uvnitř vyzdobeny malbami. Dvě z nich byly po požáru zbořeny. Jedna zbylá má na jehlanové střeše sochu anděla troubícího k poslednímu soudu, druhá sochu Kristova zmrtvýchvstání. Ke kostelu vede ploché schodiště, po jehož stranách jsou sochy šesti světců, pro dosažení perspektivní iluze se zmenšují.

Vlastní kostel je jednolodní, s obdélným půdorysem a s půlkruhovým presbytářem. Po bocích lodi jsou dvě sakristie a nad západním, hlavním průčelím je hranolová věž dole s rizalitem, nahoře s atikou a křídly po stranách věže. Kostel má tři velké vchody. Nad hlavním vchodem s obdélným portálem dva andělé drží obraz staroboleslavské Rodičky Boží, pod ním jsou dva znaky, šlikovský a kolovrat-krakovský. Nad portálem je velké obloukově klenuté okno s prolamovanou římsou a s klenákem, po jehož stranách jsou pilastry podpírající horní trojúhelný tympanon s malým okénkem, zvaným volské oko. Po stranách portálu jsou sochy dvou českých patronů, vlevo sv. Vojtěch a vpravo sv. Prokop. Zařízení kostela je barokní, původní s jeho stavbou, na hlavním oltáři je Hellichův obraz sv. Václava, na bočních oltářích obrazy Panny Marie a sv. Anny od stejného autora, ze 70. let 19. století.

V presbytáři je votický obraz z r. 1756 o založení kostela, na kterém je mj. vyobrazena zakladatelka kostela a jeho stavitel. 

Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load