Naučná stezka Rádlo

Jizerské hory

Naučná stezka a přírodní památka v obci Rádlo s biotopem typickým pro podhorskou krajinu.

Délka trasy: 0,5 km

Počet zastavení: 7 zastávek zaměřených na botaniku a zoologii

Popis trasy: Prochází přes podmáčené louky a rašeliniště s výskytem mnoha chráněných druhů rostlin (prstnatec májový a Fuchsův, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá aj.) a živočichů (čolci, užovky, skokani). Malá tůňka napájená vodou z Rádelského potoka slouží jako biotop pro rozmnožování obojživelníků. Stezka začíná přímo ve středu obce Rádlo, vlevo u hlavní silnice za parkovištěm. Její délka je přibližně 0,5 km. Naučné panely jsou instalovány vždy od května do října.

Naučná stezka Rádlo, autor: Eva Hornová
Naučná stezka Rádlo, autor: Eva Hornová
Naučná stezka Rádlo, autor: Eva Hornová
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load