Kostel sv. Kateřiny, Dolní Podluží

Lužické hory

Kostel sv. Kateřiny byl postaven roku 1547 na místě původního dřevěného kostela z roku 1411.

V letech 1721 - 1734 byl přestaven v barokním slohu a jeho věž byla dokončena roku 1756. Dnešní podobu získal kostel při novogotické úpravě kolem roku 1800 po opravě roku 1882, která byla provedena v důsledku požáru kostela. Jedná se o jednolodní stavbu s polokruhovým závěrem a hranolovou věží. Nad západním průčelím jsou po stranách dvě čtvercové sakristie. Pozdně barokní zařízení kostela pochází z doby kolem roku 1800. Hřbitov, který kostel dodnes ze severní strany lemuje, byl zrušen na konci 18. století.

Kostel sv. Kateřiny, Dolní Podluží
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load