Dolní Poustevna

Město Dolní Poustevna leží na samém severu Čech ve Šluknovském výběžku. Leží u hranic se Spolkovou republikou Německo, nachází se zde silniční hraniční přechod.

K roku 1241 je datována první zmínka o místě, kde soutokem dvou potoků vzniká říčka Sebnice. Zde žil kdysi poustevník a kolem roku 1280 tu byla založena ves Dolní Poustevna. Vlastnictví panství bylo spojeno s některými slavnými rody či jmény, například pány z Lipé, Vartenberky, Kinskými a dalšími. Rok 1850 znamenal pro Dolní Poustevnu počátek výroby umělých květin. V roce 1918 byla Dolní Poustevna povýšena na město.

Z historických památek se v městečku nachází kostel sv. Archanděla Michaela, v dolní části obce stojí nedostavěný evangelický kostelík. Na místě původní kamenné kaple je dnes umístěn kříž z 19. století a okolí je osázeno lipami, v blízkosti kříže stojí památník obětem I. a II. světové války. V osadě Markéta je malebný kostelík Panny Marie z roku 1854.

Městský znak Dolní Poustevny znázorňuje výrobu umělých listů, květin a ovoce a dále kovodělný, textilní a těžký průmysl. Jedná se o půlený štít, v jehož pravé zlaté polovici je půl černé orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Levá polovice je dělená, v hořejším stříbrném poli jsou tři červené pěti listé růže se zlatými semeníky a zelenými okvětními lístky, v dolním červeném poli křížem přeložené stříbrné kladívko a stříbrné kleště. Štít je obklopen ornamentální obrubou bronzové barvy a na jejím horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti stínkami.

Dolní Poustevna
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load