Bítouchovská zvonička

Český ráj

Jednou z významných památek pojizerského lidového stavitelství inspirovaného barokem je zvonička s cibulovitou bání krytou šindelem. Zděná zvonice z roku 1812 stojí při červeně značené stezce ve stráni nad silnicí v Bítouchově, městské části Semil.

Při rekonstrukci v červnu 1996 byla v báni zvonice nalezena kulatá zaletovaná schránka, v níž byl uložen zápis z roku 1911 s následujícím textem: Tato zvonice se opravuje dne 9. prosince 1911 nákladem obce Bítouchov s přispěním továrny firmy F. Schmitt. Špice byla zhotovena v dílně firmy v Jizerodolí mistrem Stanislavem Janotkou a klempířem Antonínem Erbanem. Ten čas byl zvoníkem Frant. Havel z Českého Dubu.

Po ukončení opravy této drobné církevní stavby v roce 1996 byl do schránky přiložen nový pamětní text a schránka s oběma zápisy poté znovu zaletována. Ještě v témže roce musela být zvonice znovu opravena po poškození kulovým bleskem.

Dnes patří mezi nemnoho zachovaných drobných památek lidové architektury v regionu.

Bítouchovská zvonička, autor: Milan Drahoňovský
Bítouchovská zvonička, autor: Milan Drahoňovský
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load