Sloup Nanebevzetí Panny Marie, Mimoň

Máchův kraj

Mariánský sloup na náměstí 1. máje, dal vztyčit roku 1677 tehdejší hejtman Matyáš Liebstein.

Sloup se sochou Panny Marie Nanebevzaté – Asumpty byl několikrát opravován. V původní podobě bývalo po obvodu kovové zábradlí a čtyři sochy světců, časem byly dílem poničeny nebo přestěhovány.  Originál poškozené sochy Panny Marie byl nahrazen kopií a po zakonzervování uložen v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla. 

Sloup Nanebevzetí Panny Marie, Mimoň
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load