Nový Oldřichov

Lužické hory

Obec Nový Oldřichov leží asi 4 km jižně od České Kamenice, na horním toku říčky Bystré.

Součástí obce je také osada Mistrovice, zmiňovaná již počátkem 15. století. Obec s oficiálním názvem Nový Oldřichov vznikla v roce 1950, kdy byly sloučeny obce Mistrovice a Oldřichov u České Lípy.

V 19. století se zde rozvinula výroba a zušlechťování skla. V roce 1903 postavil mistrovický Spolek přátel přírody na nedalekém návrší dřevěnou rozhlednu. Jelikož se návrší nazývalo Scheibe, pojmenovali rozhlednu Scheibenwarte. Rozhledna se však bohužel o čtyři roky později při silné vichřici zřítila.

K rozvoji obce pomohla stavba soukromé železniční trati z Kamenického Šenova do České Lípy, která sloužila až do konce 70. let 20. století. V obci se nachází nejobsáhlejší hasičské muzeum v Čechách.

Nový Oldřichov
Nový Oldřichov
Nový Oldřichov
Nový Oldřichov
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load