Prysk

Lužické hory

Obec Prysk leží severně od Kamenického Šenova, v údolí Pryského potoka. Jedná se o protáhlou, převážně rekreační ves.

První písemná zmínka o Dolním Prysku pochází z roku 1382. Východněji ležící Horní Prysk je poprvé uváděn v roce 1515. Osada Vesnička vznikla kolem roku 1850 na pozemcích statkáře Füllera, podle kterého se dříve nazývala Füllerdörfel. V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic. V roce 1406 jej získal Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství roku 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka. Poté panství několikrát změnilo majitele v rámci rodu Vartenberků, až bylo v roce 1613 pro dluhy zabaveno Janovi z Vartenberka a roku 1614 prodáno Radslavovi Kinskému z Vchynic. Od té doby jej spravovali Kinští.

Z kulturních památek se v obci nachází kostel sv. Petra a Pavla, zvonice z roku 1680 a před ní památník padlým v 1. světové válce. Podobný památník stojí i v Dolním Prysku. Dále se zde dochovalo několik lidových stavení. Nedaleko obce se v lese na jihovýchodním svahu Břidličného vrchu nachází Riedelova jeskyně, která byla vytvořena podzemní těžbou pískovce. Severně od obce je vyhlídkový Střední vrch.

Prysk
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load