Bičíkův a Holánův statek

Český ráj

Bičíkův a Holánův statek jsou ukázkami lidové roubené architektury v obci Příšovice.

BIČÍKŮV STATEK  čp. 11

je ukázkou lidové roubené architektury. Statek umístěný v centru obce, při levé straně silnice do Turnova. Jedná se o patrové stavení s dlouhou pavlačí, obnovenou do původního stavu. Brána z roku 1804 má na omítce ornament. Jde o typickou usedlost pojizerského typu, na severní straně má stodolu a vjezd do polí.

Statek byl postaven před rokem 1600, již v té době na něm hospodařil Bičíkův rod. Posledním hospodářem od roku 1923 byl Václav Bičík, který statek v roce 1984 prodal obci Příšovice a jeho syn Ing. Václav Bičík nemaje dědiců daroval závětí v roce 1999 polnosti příslušející ke statku rovněž obci.

V současné době je statek jednou z dominant obce, státem chráněnou památkou se zvýšenou pozorností a velmi cennou historickou kulturní památkou, zejména díky zachování svého původního vzhledu.

HOLÁNŮV STATEK čp. 23

je velký statek pojizerského typu – má roubenou přední část. Obvyklou přízemní dispozici „světnice-síň-chlévy“ doplňuje obytný prostor v patře, neseném tzv. českými podstávkami.

Podle prvního dochovaného zápisu z roku 1559 koupil statek Jiří Nohýnek. V polovině 18. století se objektu ujímá Jiřík Žďárský, který roku 1770 s povolením kancléře svijanského přebírá statek a k němu patřící pole. Další z rodu Žďárských, Josef, se zasloužil o připojení statku k zámku Sychrov, kde pracoval jako praktikant u lesního. V roce 1879 se ujal živnosti Václav Žďárský za 18 tisíc zlatek.

Žďárští statek vlastnili do počátku 20. století. Dědička Anna se provdala za Emila Holana z Paceřic, který na statku hospodařil od roku 1922. Pod jeho jménem vstoupil statek v širší povědomí. V současnosti je statek státem chráněnou památkou a je v soukromém majetku.
Bičíkův statek, autor: Milan Drahoňovský
Holánův statek, autor: archiv obce Příšovice
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load