Rádlo

Jizerské hory

Obec Rádlo leží nedaleko Jablonce nad Nisou, severozápadně od Rychnova u Jablonce.

Rádlo vzniklo počátkem 15. století jako česká ves, již v roce 1419 byla pojmenována jako Radlo. Na místě současného kostela Nejsvětější trojice původně stála kaple pocházející z let 1725 až 1776. V roce 1931 byl kostel přestavěn a v roce 1948 rozšířen. Před kostelem je památkově chráněný pískovcový kříž s reliéfy světců, který pochází z roku 1808.

Obec je turisticky zajímavá zejména díky naučné stezce, která prochází přímo středem obce. Stezka vede přes podmáčené louky s výskytem mnoha chráněných druhů rostlin a dovede nás až k malému lesnímu rašeliništi.

Rádlo leží v oblasti mezi severní částí Českého ráje a jižní částí Jizerských hor. Tato poloha nabízí návštěvníkům možnosti výletů do obou těchto turisticky atraktivních oblastí.

Výhledy Císařský kámen, autor: Míra Chmela
Naučná stezka Eldorádlo, autor: AZ fotky
Rozhledna císařský kámen u Rádla, autor: Míra Chmela
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load