Slunečná

Lužické hory

Obec Slunečná leží asi 5 km jihozápadně od Nového Boru. Rozkládá se na jihovýchodním svahu hřebene poblíž vrcholku zvaného Kameník. Poloha obce na sluneční straně hřebene dala Slunečné její název.

První zprávy o obci pocházejí až z roku 1606. Obyvatelé se tehdy živili především zemědělstvím a lesnictvím. Obec byla rozdělena do dvou částí. Dolní Slunečná patřila k Vartenberskému panství Horní Libchava, které po roce 1611 několikrát změnilo svého majitele, až jej získal maltézský řád. Horní Slunečná byla součástí novozámeckého panství, které koupil po bitvě na Bílé hoře Albrecht z Valdštejna.

V 18. století se místní lidé začali věnovat také zušlechťování skla a obchodu se sklem. Nejvíce obyvatel žilo na území obce kolem roku 1847, kdy měla Slunečná 653 obyvatel. Poté se počet trvale žijících obyvatel zmenšoval až do současnosti, kdy má obec převážně rekreační charakter.

V obci Slunečná se dodnes dochovalo několik pěkných přízemních nebo patrových lidových roubených domů s podstávkou. Jde o typickou architekturu zdejšího kraje. Mnohé objekty jsou využívány rekreačně, některé jsou obydleny zdejšími rodáky do dnes.

Z turistického hlediska se Slunečná nachází v poměrně atraktivní oblasti. Severním směrem není daleko do Lužických hor a jihozápadním směrem začíná České středohoří.

Slunečná
Slunečná
Slunečná
Slunečná
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load