Střemy

Máchův kraj

Obec Střemy leží 7 km severovýchodně od Mělníka, v jižní části Kokořínska.

Prvními známými majiteli obce byli vladykové ze Střem, kteří zde nechali vystavět tvrz. Později získali větší část obce Berkové z Dubé, kteří ji připojili ke kokořínskému panství. Před rokem 1555 se ves dostala do majetku pánů ze Štampachu, kteří tvrz obnovili. Od Štampachů se později ves i s tvrzí dostala k Nosticům, kteří ji roku 1627 prodali Lobkovicům. Tvrz zanikla zřejmě již na počátku třicetileté války a dnes neznáme ani její přesnou lokaci.

Střemy
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load