Stvolínky

Máchův kraj

Obec Stvolínky leží jihozápadně od České Lípy.

První zmínka o obci pochází z roku 1197. Ves spravoval vladyka Hroznata, v letech 1358-1380 je jako majitel vsi připomínán Hynek z Klučova. Koncem 14. století byl na nedalekém kopci postaven hrad Ronov, sídlo jedné z větví pánů z Dubé. Ze 14. století také pocházejí zmínky o kostelu Všech Svatých, který je pokládán za jeden z nejstarších kostelů v Čechách. V roce 1505 byly Stvolínky povýšeny na městečko.

V 15. století získal Stvolínky i s Ronovem Vilém z Illbruka a poté rod Kurcpachů z Trachenburka, který je spravoval až do roku 1590. V té době se v městečku, které leželo na výhodném místě při silnici z České Lípy do Litoměřic, konaly významné trhy. V roce 1608 získal panství rod Hrzánů z Harasova, jehož představitel Zdeslav Hrzán koupil v roce 1623 od kravařských měšťanů pivovárenské právo a postavil zde pivovar.

Z kulturních památek se zde nachází kostel Všech Svatých, areál zámku, hřbitovní kaple sv. Justina, socha sv. Jana Nepomuckého nebo socha sv. Antonína.

Stvolínky
Stvolínky
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load