Velké Hamry

Jizerské hory

Železářské a cihlářské město Velké Hamry leží na říčce Kamenici, 2 km jižně od Tanvaldu.

Písemné doklady ani zbytky hamru se nezachovaly, jen několik místních názvů naznačuje, že se zde pracovalo s kovem. Výhodná poloha obce u vodního zdroje řeky Kamenice napomáhala rozmachu osídlení. Osada Svárov je poprvé připomínána v roce 1785. Byla zřejmě nazvána podle vlastního jména Svár. V roce 1844 byla ve Svárově zahájena výstavba textilní továrny, později neblaze proslulé tzv. Svárovskou stávkou, která se zde odehrála v roce1870.

Roku 1914 byly sloučeny osady Hoření a Dolení Hamr v jednu obec s názvem Velké Hamry. V roce 1926 byla obec povýšena na městys a v roce 1968 na město. Roku 1947 byla k Velkým Hamrům připojena osada Bohdalovice a později i Svárov, do té doby patřící Šumburku.

Z historických památek se ve Velkých Hamrech dochoval kostel sv. Václava, kaplička sv. Václava z 18. století a kaple sv. Anny z 19. století. Památkově chráněná kamenná pieta pochází z 1. poloviny 19. století. Je dokladem lidového kamenického umění. Pieta je umístěna ve skupině stromů v zahradě při silnici do Bohdalovic.

Velké Hamry
Velké Hamry
Velké Hamry
Velké Hamry
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load