Volfartice

Máchův kraj

Obec Volfartice leží asi 8 km severozápadně od České Lípy, v údolí ohraničeném čedičovými vrchy porostlými smíšeným lesem. Obcí protéká potok Libchava.

Podle místní kroniky byly na místě Volfartic dvě šlechtická sídla. Původním vlastníkem jedné z usedlostí byl pan Wilhelm z Ilburku, který ji v roce 1504 prodal Siegmundu z Weissbachu. Poté panství získal rytíř Wolf z Weissbachu. Jeho žena Ursula ho po manželově smrti prodala pánům z Luticů. Po konfiskacích v době pobělohorské přešel majetek do rukou Zdeňka Vratislava, vlastníkovi usedlosti Horní Libchava.

Druhá část panství náležela zpočátku Sebastianu z Weissbachu, který jej později prodal panu Zikmundu Špremberku. Po bělohorské bitvě byl jeho majetek zkonfiskován a prodán plukovníku Františku z Couriers. V roce 1718 koupil panství Gregor Albert z Horní Police. Obě části obce byly v roce 1850 sloučeny v jedinou obec Volfartice.

Z kulturních památek stojí v obci kostel sv. Petra a Pavla. Nejvyšším bodem okolí je Radečský kopec dosahující výšky 560 m. n. m.

Volfartice
Volfartice
Volfartice
Volfartice
 
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load